Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Stres a stresové situácie (charakteristika stretsu, príznaky stresu...)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48187
Posledná úprava
06.09.2022
Zobrazené
55 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Aká je Charakteristika stresu?
Termín stres vznikol z anglického slova stress. Tento pojem je ďalej odvedený od latinského slovesa strigo, stringere, strinxi, strictum.
Slovo stres pochádza zo starofrancúzkého slova destreese, čo znamená nachadzať sa v stiesnenom priestore alebo pod útlakom.
Niektorí odborníci popisujú stres ako tlak alebo zaťaž, iní odborníci popisujú stres ako napätie a duševnú nerovnováhu.
Na medzinárodnom kongrese o strese stres bol opísaný ako špecifická reakcia organizmu na akýkoľvek vplyv, ktorý naň pôsobí.
Lazarus definuje stres nasledovne:
“ Stres je požiadavka na jedinca, ktorá presahuje schopnosť vyrovnať s touto požiadavkou.“
Stres je nešpecifická obranná reakcia organizmu, ktorá je objektívne zistiteľná podľa chemických a fyziologických prejavov tela.
Stresom sa rozumie psychický stav človeka, ktorý je buď priamo ohrozovaný alebo ohrozenie očakáva.
Stres je úplne prirodzená reakcia organizmu na nebezpečenstvo akéhokoľvek druhu.
Stres je prirodzená fyzická a duševná reakcia na životné skúsenosti.
Mravec definuje stres ako nešpecifickú reakciu organizmu na pôsobenie stresoru.
Gottvaldová a Znojilová považujú stres ako úzkosť, tieseň, silu, ktorá spôsobuje telesné vyčerpanie a utrpenie. Stres je stav psychického a fyzického napätia, ktoré odráža zážitky jedinca.
Plamínek definuje stres ako reakciu organizmu na záťažovú situáciu. Stres je stav napätia, ale aj určitá odolnosť.
Praško a kolektív definujú stres ako fyziologickú a psychologickú reakciu organizmu na vnútorné a vonkajšie udalosti.
Podľa Antovského stres je taký stav organizmu, kde je na riešenie problému využívané nadmerné množstvo energie.
...

Kľúčové slová:

stres

distres

eustres

pozitívny stres

negatívny stres

psychika

psychológia

napätie

stresor

psychický stav

obranná reakciaObsah:
 • 1. Aká je Charakteristika stresu?
  2. Aké dva formy má adaptačný syndróm?
  3. Aká je Charakteristika týchto foriem?
  4. Aká je Charakteristika stresoru?
  5. Ako Selye rozdelil stresory?
  6. Čo považuje Selye za fyzikálne stresory a čo považuje Selye za emociálne stresory?
  7. Ako rozdelil Křivohlavý stresory?
  8. Čo nie je stres?
  ...
  34. Aký je desať spôsobov ako zatočiť so stresom?
  35. Aký je desať tipov ako sa zbaviť krátkodobého stresu
  36. Čo môžeme vyskúšať proti stresu?
  37. Aké stresory sú pracovnom prostredí?
  38. Aký je popis týchto stresorov?
  39. Čo robia ľudia, ak pociťujú stresor?
  40. Aké sú zásady boja proti stresu cez pracovný deň?
  41. Aké sú znaky vyhorenia medzi pracovníkmi?

Zdroje: