Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Seminárna práca na tému Sebavedomie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3697
Posledná úprava
11.05.2017
Zobrazené
6 249 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

V súčasnej dobe plnej zhonu si často neuvedomujeme, ako nás dokáže každodenný stres veľmi ovplyvniť. Všetky vonkajšie prvky ako stres, práca, nadriadený a kolegovia majú výrazný vplyv hlavne na nás a na naše sebavedomie. Je veľmi ťažké nadobudnúť zdravé sebavedomie, nakoľko sebavedomie nie je vrodené, ale sa rozvíja od skorého detstva.
Zdrojmi pri vytvorení tejto práce bola odborná literatúra a elektronické dokumenty.

Kľúčové slová:

sebavedomie

strach zo seba samého

strach z druhých ľudí

znečistenie duše

optimizmus a pesimizmus

sebauznanie

sebapotvrdenie

labilita a senzibilita

extrovert a introvert

frustrácia

komplexObsah:
 • Úvod
  1 Sebavedomie
  1.1 Strach zo seba samého
  1.2 Strach z druhých ľudí
  1.3 Je slabé sebavedomie vrodené?
  2 Znečistenie duše
  2.1 Optimizmus a pesimizmus
  2.2 Sebauznanie, sebapotvrdenie
  2.3 Labilita a senzibilita
  2.4 Extrovert a introvert
  3 Frustrácia
  4 Komplex menejcennosti
  4.1 Prejavy komplexu menejcennosti od detstva až po dospelosť
  4.2 Ako na pocity menejcennosti reaguje telo
  4.3 Alfred Adler (1870-1937)
  5 Bojazlivosť
  6 Na koho sa obrátiť
  7 Psychoterapeutické metódy
  7.1 Autosugescia a autogénny tréning
  7.2 Psychoanalýza
  7.3 Terapia rozhovorom
  7.4 Skupinová terapia
  7.5 Terapia správania
  8 Realizácia svojich ďalších schopností
  9 Sebaistota a životné ciele
  10 Ako rozvinúť svoju osobnosť
  Záver
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

Zdroje:
 • LAUSTER, P.: Sebevědomí. Praha: Knižný klub, 1993. 131 s. ISBN 80-85634-22-8
 • JAROVŠEVSKIJ, M.G. Dejiny psychológie. Bratislava: Pravda, 1988. 622 s. ISBN 075-020-88 DPS
 • SENGEROVÁ, G. - HOFFMANN, W.: Testy osobnosti. Bratislava: Ikar, 1997. 208 s. ISBN 80-7118-420-9