Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Algoritmizácia a programovanie

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7548
Posledná úprava
01.04.2018
Zobrazené
4 761 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Algoritmus je súbor pravidiel, ktorý na základe zadaných vstupných údajov dospeje po konečnom počte krokov k požadovanému výsledku.
Mnohé postupy v súkromnom i spoločenskom živote sa riadia viac alebo menej presným algoritmom - od jednoduchých činností, ako je uvarenie kávy alebo nejakého pokrmu, až po závažné spoločenské úkony, ako je zostavenie vlády alebo štátneho rozpočtu.
My sa budeme zaoberať algoritmami, ktoré pracujú s určitými vstupnými údajmi, vykonávajú s nimi matematické a logické operácie a ich výsledkom sú výsledné údaje. Také algoritmy môže realizovať počítač riadený programom. Program teda môžeme pokladať za vyjadrenie algoritmu formou zrozumiteľnou počítaču, doplnené o rad pomocných funkcií, ako je kontrola správnosti vstupných dát, zobrazenie výstupných dát a i. Dôležité je, že požadované výstupné údaje musia byť dosiahnuté po konečnom počte čiastkových úkonov - krokov.

Kľúčové slová:

programovanie

algortimizácia

program

algoritmus

triedenie

pole

priradenie

znakyObsah:
 • 1. Algoritmus 3
  2. Údaje 3
  2.1 Celé čísla 4
  2.2 Reálne čísla 4
  2.3 Znaky 5
  2.4 Deklarácia premenných v programe 6
  3 Stavebné prvky algoritmov 6
  3.1 Výraz 6
  3.2 Priradenie 7
  3.3 Podmienka (jednoduchá) 7
  3.4 Zložená podmienka 8
  3.5 Zápis algoritmu 8
  3.5.1 Slovný opis algoritmu 9
  3.5.2 Vyjadrenie algoritmu vývojovým diagramom 9
  3.5.3 Zápis algoritmu pomocou programovacieho jazyka 9
  4. Opakovanie časti algoritmu 10
  4.1 Cyklus s pevným počtom opakovaní N 10
  4.2 Cyklus s podmienkou na konci 11
  4.3 Cyklus s podmienkou na začiatku 12
  5 Práca so znakmi a reťazcami v jazyku PASCAL 13
  6. Štruktúry údajov 14
  6.1 Pole 14
  6.1.1 Jednorozmerné pole 14
  6.1.2 Triedenie 15
  6.1.3 Pole reťazcov 16
  6.1.4 Dvojrozmerné pole 17
  6.1.5 Viacrozmerné polia 17
  7 Záznam (Record) 18
  7.1 Pole záznamov 18
  7.2 Súbor záznamov 19
  Práca so súborom záznamov 20
  Literatúra 22

Zdroje:
 • Claus, V., Schwill,A.: Lexikón informatiky. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991.
 • Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava, Alfa, 1987.
 • Stoffová, V.: Zbierka úloh z programovania I. Nitra, Vysoká škola pedagogická, 1993.