Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
59 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5598
Posledná úprava
07.11.2017
Zobrazené
5 760 x
Autor:
rabby
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na úvod mojej práce by som chcel ozrejmiť, čím sa v nej budem zaoberať a aké determinanty sociálno-ekonomického rozvoja budem analyzovať. Snažil som sa vybrať z determinantov, ktoré su momentálne vo vzťahu k Slovenskej republike najaktuálnejšie a najzaujímavejšie. Samozrejme, nedá sa povedať že by niektoré boli nedôležité, všetky dohromady v konečnom dôsledku tvoria jednu mozaiku, na základe ktorej sa určuje daľší vývoj krajiny. Ja som si vybral tie, ktorých vývoj bude mať, podľa môjho názoru, veľký vplyv na vývoj našej ekonomiky v najbližších rokoch a to nezamestnanosť(resp. pracovné sily) a ekonomický rozvoj/rast.

Pracovná sila a zamestnanosť je významným faktorom pri dosahovaní prosperity krajiny. Dôležitá je nie len početnosť pracovnej sily ale aj jej rozmiestnenie a štruktúra, predovšetkým pohlavná, veková a vzdelanostná. Početnosť aj štruktúra pracovnej sily sú významne ovplyvňované demografickým vývojom. Úmrtnosť a migrácia ovplyvňujú pracovnú silu priamo, plodnosť s určitým časovým odstupom (pri nízkej úmrtnosti a nízkej emigrácii v mladom veku ide vlastne o priamy vplyv s časovým posunom 15 až 25 rokov). Samozrejme vplyv majú aj legislatívne normy, ktoré ovplyvňujú stav pracovných síl hlavne na začiatku a na konci vekového intervalu (vzdelávanie, odchod do dôchodku).

Slovenská ekonomika rastie v posledných rokoch zásluhou reforiem silným tempom, stále ju však čaká dlhá cesta, aby hrubý domáci produkt na obyvateľa dobehol úroveň západných krajín. Nezamestnanosť značne klesá, produktivita rýchlo stúpa a Slovensko je na dobrej ceste splniť Maastrichtské kritériá a vstúpiť do Európskej menovej únie v januáry 2009. Podľa OECD by sa SR vo svojom rozvoji zamerať na štyri hlavné oblasti. Dve z nich sú práve zabezpečenie udržateľného ekonomického rastu a zvýšenie zamestnanosti.

Kľúčové slová:

nezamestnanosť

zamestnanosť

ekonomický rast v SR

stratégia sociálno-ekonomického rozvoja

determinanty rozvojaObsah:
 • Obsah 2
  Úvod 3
  Pracovná sila a nezamestnanosť 4
  Vývoj pracovnej sily a nezamestnanosti v SR 4
  Predpokladaný vývoj pracovných síl a nezamestnanosti v SR do roku 2020 8
  Vývoj pracovných síl 8
  Vývoj nezamestnanosti 10
  Ekonomický rast a rozvoj 14
  Meranie výkonnosti ekonomiky 14
  Vývoj slovenskej ekonomiky 15
  Ako udržať ekonomický rast do budúcna 17
  Záver 20
  Použitá literatúra 21

Zdroje:
 • Vláda SR: Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja. Vláda SR, Bratislava (2001)
 • Prognostický úrad Slovenskej akadémie vied: Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020, Bratislava 2002
 • Eva Rievajová a kolektív: Teória a politika zamestnanosti
 • Inštitút informatiky a štatistiky, Výskumné demografické centrum: Prognóza pracovnej sily v krajoch SR do roku 2025, Bratislava (jún 2006)
 • Štatistický úrad SR
 • článok Slobodou proti nezamestnanosti (21.3. 2007), dostupné z http://www.etrend.sk
 • Inštitút pre verejné otázky: Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020, Bratislava 2002
 • Štefan Zajac a kol.: Štátny program výskumu a vývoja, Prognóza rozvoja a využívania vedy a techniky do roku 2015, Bratislava (október 2004)
 • Infostat: Súčasná ekonomická situácia v Slovenskej republike, Bratislava 2006
 • Vladimír Zlacký, MF SR: Ako udržať rekordný rast, dostupné na http://www.finance.gov.sk
 • článok MF SR: Ekonomický rast môže tento rok dosiahnuť 9%(23.2.2007), dostupné na http://www.sme.sk
 • článok SR je podľa OECD na dobrej ceste do eurozóny(5.4.2007), dostupné na http://www.etrend.sk