Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky

«»
Prípona
.rar
Typ
referát
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
2,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42760
Posledná úprava
10.01.2014
Zobrazené
2 293 x
Autor:
radovan.puhalla
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou nášho projektu sú kyslé dažde. Vo všeobecnosti vám priblížime ich podstatu, vznik, dôsledky pričom nezabudneme ani ich nepriaznivý vplyv na našu matku prírodu.
Človek si svojou činnosťou pretvára krajinu okolo seba tak, aby slúžila na jeho účely. Pri svojej činnosti však krajinu neúmyselne (a niekedy aj úmyselne) narúša a poškodzuje. V našej práci sa budeme snažiť poukázať na to, že rôzne deje v súčasnosti, my sme sa zamerali len na jeden a tým sú kyslé dažde. Zároveň by sme chceli poukázať na ich nepriaznivé následky pre prírodu, ale aj pre človeka samotného.

Vstup do nového tisícročia bol sprevádzaný výraznými spoločenskými, ekonomickými, politickými, technickými a prírodnými javmi, ktoré súvisia s procesom vedecko-technického rozvoja. Z hľadiska charakteru pôsobenia človeka na prírodu a jeho činnosti, uspokojovania potrieb individuálnych či spoločenských ako aj spätného dopadu na životné prostredie sa jedná o etapu, ktorá je charakterizovaná intenzívnym rozvojom disciplín prírodných, technických a spoločenských vied. Pričom sa zvyšuje úloha spoločenských vied pri riešení všetkých problémov reprodukčného procesu a dôsledkov rozvoja ekonomiky, vrátane problémov životného prostredia.

Kľúčové slová:

TUKE

SvF

Environmentalistika

Kyslé dažde

Príčina vzniku

dôsledok

oxidáciaObsah:
 • 1. ÚVOD
  1.1 Trochu z histórie
  2. Kyslé dažde - príčiny vzniku
  3. Kyslý spád
  3.1 Mokrý spád
  3.2 Suché ukladanie
  4. Emisie kyselinotvorných chemických látok
  4.1 Vulkanická emisia
  4.2 Prírodné emisie
  4.3 Emisie pochádzajúce z ľudskej činnosti
  4.3.1 Oxidácia
  4.4 Tvorba aerosolu
  5. Dopad na prírodu
  5.1. Poškodzovanie stromov a pôdy
  5.2. Jazerá, vodné toky
  6. Poškodzovanie budov
  7. Znečistenie ovzdušia
  7.1. Korózia
  7.2. Smog
  7.3. Freóny a skleníkový efekt
  8. Vplyv na ľudské zdravie
  9. Obnoviteľné zdroje energie
  10. Opatrenia na udržanie čistoty ovzdušia
  11. Zaujímavosti
  12. Pozorovanie kyslostí dažďových vôd
  13. Použitá Literatúra (Bibliografické odkazy)

Zdroje: