Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
72 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1221
Posledná úprava
13.07.2015
Zobrazené
6 867 x
Autor:
manintherain
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod

Vodcovstvo je odlišné od manažmentu, ale nie pre bežne známe dôvody. Nemá to nič spoločné s charizmou alebo špeciálnymi povahovými črtami. Vodcovstvo a manažment sú dva rozdielne avšak komplementárne systémy konania. Manažment je zameraný na zvládnutie komplexnosti. Jeho praktiky a procesy sú prevažne odpoveďou na výskyt veľkých a komplexných organizácií v 20. storočí. Vodcovstvo je naopak zamerané na zvládnutie zmeny. Je to jeden z dôvodov, prečo sa stalo tak dôležité v podnikaní v posledných rokoch, ktoré je charakterizované zvýšenou konkurencieschopnosťou a väčšou rozkolísanosťou. Mnohé spoločností sú premanažované a pritom nedostatočne vedené. Potrebujú rozvíjať svoje vodcovské kapacity. Úspešné korporácie nečakajú kým prídu vodcovia, ale aktívne hľadajú ľudí s vodcovským potenciálom. Pri zlepšovaní svojej vodcovskej schopnosti by spoločnosti nemali zabúdať, že silné vodcovstvo a slabý manažment nie je lepšou alternatívou. Skutočnou zmenou je kombinácia silného vodcovstva a silného manažmentu a využitie jedného na zlepšenie druhého. Pozícia manažéra teda ešte nie je zárukou vodcovstva. To, že je niekto vo vedúcej funkcii, znamená iba to, že má určité povinnosti. Byť vodcom, a nie len manažérom, je pozícia, ktorú podriadení uznávajú. Získanie dôvery vyžaduje úsilie, ktoré prekračuje úsilie typického manažéra. Ale vyplatí sa. Akonáhle je vodcovstvo uznané, pracovné výsledky a osobné vzťahy vykážu podstatné zlepšenie.

Kľúčové slová:

vodcovstvo

vedenie

charizma

charizmatická teória vedenia

vodca

leader

efektívnosť

ziskovosť

zručnosti

plantážnikObsah:
 • 1. Úvod -2-
  2. Podstata vedenia ľudí -2-
  3. Efektívny štýl vedenia -3-
  3.1 Úspešný vedúci sa vyznačuje určitými rysmi osobnosti -4-
  3.2 Úspešný vedúci má zvláštny spôsob správania -5-
  3.3 Štýl vedenia ktorý záleží na situácii -7-
  3.4 Nové vedenie -9-
  4. Praktické ukážky vedenia - rozdiely medzi manažérmi a lídrami -12-
  4.1 Individuálna efektívnosť a štýl -14-
  4.2 Ziskovosť a výsledky -18-
  5. Záver -23-
  Použitá literatúra -24-

Zdroje:
 • Mikuláš Sedlák: Manažment, Vydavateľstvo: Iura Edition Bratislava, rok 2001, ISBN:80-89047-18-1
 • Hickman Craig R : Manažéri a lídri , Vydavateľstvo: Open Windows Bratislava, rok 1995, ISBN: 80-85741-08-3
 • František Bělohlávek: Jak řídit a vést lidi, Vydavateľstvo: Computer Press Praha, rok 2000, ISBN: 80-7226-308-0
 • Infocorp (Informatívny mesačník o správe a riadení korporácií), ročník 2., Február, rok 2002, číslo 17