Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Verejná správa - vypracované štátnicové otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
112 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8887
Posledná úprava
04.05.2018
Zobrazené
4 214 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
40/ Podstata a funkcie finančného trhu, členenie finančného trhu.
/Sysáková,Nináčová: Úvod do teórie financií a meny, 2007, str.57-62/

Finančný systém:
» spája/rozdeľuje finanč.zdroje; uľahčuje umiestnenie zdrojov v priestore/čase; ponúka možnosti na riadenie finanč.rizika; transformuje vinanč.aktíva/pasíva; generuje cenové informácie; sprostredkúva platenie/zúčtovanie v menovom hospodárstve; uľahčuje riešenie problémov nákladov a asymetrických informácií;


Finančný trh (FT) = systém vzťahov/inštitúcií/nástrojov umožňujúcich sústreďovať/ rozmiestňovať/znovu rozdeľovať dočasne voľné finanč.prostriedky medzi ekonom.subjektmi na základy vzťahu dopyt-ponuka; FT môže plne pôsobiť ak sú splnené 3 základ.podmienky existencie a fungovania finančného trhu: motívy individuálneho sporenia a jeho stimulácia; možnosť investovania dočasne získaných peňaž.zdrojov s cieľom diverzifikácie majetku na veľký počet finančných nástrojov za účelom eliminácie rizika; existencia inštitúcií a finanč.sprostredkovateľov, kt. podporujú investovanie;

Kľúčové slová:

verejná správa

verejný sektor

finančný trh

poisťovníctvo

funkcia poistenia

menová politika

centrálna bankaObsah:
 • 40/ Podstata a funkcie finančného trhu, členenie finančného trhu.
  41/ Nástroje peňažného trhu a kapitálového trhu.
  42/ Banková sústava, postavenie a funkcie centrálnych bánk.
  43/ Obchodné banky, ich funkcie, členenie obchodných bánk.
  44/ Systemizácia bankových produktov, cena bankových produktov.
  45/ Základné aspekty podnikateľskej činnosti bánk- súvaha, výsledovka a zásady riadenia obchodných bánk
  46/ Teória verejných financií, funkcie a zdroje financovania.
  47/ Štruktúra štátneho rozpočtu, funkcia a rozpočtové zásady. Fiškálna nerovnováha.
  48/ Štruktúra verejného rozpočtu daní - príjmy a výdavky.
  49/ Zdravotné poistenie.
  50/ Poisťovníctvo ako špecifické odvetvie národného hospodárstva.
  51/ Funkcie poistenia a klasifikácia poistenia. Poistný trh a subjekty poistného trhu.
  52/ Sociálne poistenie, dôchodkové a doplnkové dôchodkové poistenie.
  53/ Dôvody existencie medzinárodných finančných inštitúcií a druhy medzinárodných finančných inštitúcií.
  54/ Európsky systém centrálnych bánk, ciele, nástroje menovej politiky Eurosystému.

Zdroje:
 • Hamalová, M.: Teória a riadenie verejnej správy