Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice 2023

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
7,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48394
Posledná úprava
16.10.2023
Zobrazené
444 x
Autor:
Dxxx12
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Základné ekonomické zákony

1A) Hranica produkčných možností ukazuje, ako sa obmedzené zdroje transformujú z jedného použitia na iné použitie. Preto sa nazýva transformačná krivka. Pomocou nej môžeme určiť všetky dostupné kombinácie výstupu pri existujúcich výrobných zdrojoch a daných technologických poznatkoch.
1B) Substitúcia a zákon substitúcie: je zákonitým dôsledkom plného využitia obmedzených zdrojov. Hranica produkčných možností umožňuje zistiť, ako môžeme substituovať jeden statok druhým a určiť, koľko musíme obetovať jedného statku, ak chceme zvýšiť výrobu druhého statku.
1C) Zákon vzácnosti hovorí, že všetky statky sú vzácne preto, lebo nedostatkov zdrojov neumožňuje ľudskej spoločnosti vyrábať a uspokojovať všetky potreby, preto musí rozhodnúť, ako výrobné faktory rozdelí pre výrobu jednotlivých statkov a služieb.
1D) Paretovo optimum: pri daných výrobných zdrojoch, danom rozdelení dôchodkov a daných preferenciách spotrebiteľov nastáva optimálny stav vtedy, keď nikto nemôže zlepšiť svoju situáciu bez toho aby nezhoršil situáciu niekoho iného.
1E) Náklady obetovanej príležitosti daného statku sa rovnajú tomu, čoho sa musíme vzdať na jeho získanie. Alternatívne náklady alebo oportunitné náklady alebo náklady obetovanej príležitosti (angl. opportunity cost(s)) predstavujú hodnotu statkov alebo služieb, ktorých sme sa vzdali vyjadrené v hodnote najvýhodnejšej možnej alternatívy. ...

Kľúčové slová:

ekonomika

manažment podniku

manažment

mikroekonómia

makroekonómia

hospodárstvo

podnikové hospodárstvo

daň

dane

podnikanie

financie

marketing

ľudské zdroje

kalkulácia

plánovanieObsah:
 • 1. Kapitola: Mikroekonómia
  2. Kapitola: Makroekonómia
  3. Kapitola: Operačná analýza
  4. Kapitola: Podnikové hospodárstvo
  5. Kapitola: Dane podnikateľských subjektov
  6. Kapitola: Podnikové financie
  7. Kapitola: Základy manažmentu a Marketing
  8. Kapitola: Manažment ľudských zdrojov
  9. Kapitola: Finančno-ekonomická analýza a Kalkulácie a rozpočty
  10. Kapitola: Medzinárodný obchod
  11. Kapitola: Podnikové plánovanie

Zdroje:
 • LISÝ, J. a kol. 2016. Ekonómia. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2016. ISBN 978-80- 755-2275-7.
 • SAMUELSON, P. A. - NORDHAUS, N. D. 2000. Ekonómia. Bratislava : Elita, 2000.
 • FENDEKOVÁ, E. - STRIEŠKA, Ľ. 2003. Mikroekonómia. Bratislava : Ekonóm, 2003. ISBN 80-225-1328-8.
 • HOLMAN, R. 2011. Ekonomie. 5. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80- 7400-006-5.
 • HOŘEJŠÍ, B. - MACÁKOVÁ, L. - SOUKUP, J. - SOUKUPOVÁ, J. 2018. Mikroekonomie. 6. vydání. Praha : Management Press, ALBATROS MEDIA, a. s., 2018. 582 s. ISBN 978-80-7261-538-4.
 • LISÝ, J. a kol. 2016. Ekonómia. Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o., 2016. ISBN 978-80-755-2275-7.
 • PIOVARČIOVÁ, V. akol. 2016. Ekonómia. Metodická pomôcka na semináre. Bratislava : Ekonóm, 2016. ISBN 978-80-225-4226-5.
 • ROZBORILOVÁ, D. a kol. 2010. Ekonómia v novej ekonomike. Praktikum. Bratislava : Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-343-3.
 • HOLMAN, R. 2016. Ekonomie. 6. vyd. Praha : C. H. Beck. 2016. ISBN 978-80-740- 0278-6.
 • LISÝ, J. a kol. 2010. Stručný prehľad dejín ekonomických teórií. Bratislava : Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-323-5.
 • SAMUELSON, P. A. - NORDHAUS, W. D. 2007. Ekonómia. Praha : NS Svoboda, 2007. ISBN 8020505903.
 • BEREŽNÝ, Š. - HAJDUOVÁ, Z. - KRAVECOVÁ, D. 2013. Úvod do lineárneho programovania. Sosnowiec : Humanitas University Sosnowiec, 2013. ISBN 978-83- 61991-74-8.
 • BEREŽNÝ, Š. - KRAVECOVÁ, D. 2012. Lineárne programovanie. Košice : FEI TU, 2012. ISBN 978-80-553-0910-1.
 • BLAŽEKOVÁ, O. - STACHO, M. - VOJTEKOVÁ, M. 2015. Zbierka úloh z operačnej analýzy. Žilina : EDIS, 2015. ISBN 9788055410777.
 • CECHLÁROVÁ, K. - SEMANIŠIN, G. 1999. Lineárna optimalizácia. Košice : PF UPJŠ, 1999. ISBN 80-7079-385-4.
 • HRABLIK CHOVANOVÁ, H. - SAKÁL, P. 2011. Operačná analýza. Časť I. Trnava : STU v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, 2011. ISBN 978-80- 8096-151-0.
 • IVANIČOVÁ, Z. - BREZINA, I. - PEKÁR, J. 2002. Operačný výskum. Bratislava : Iura Edition, 2002. ISBN 80-89047-43-2.
 • KOŘENÁŘ, V. - LAGOVÁ, M. - JABLONSKÝ, J. - DLOUHÝ, M. 2003. Optimalizační metody. Praha : VŠE, 2003. ISBN 80-245-0609-2.
 • SAKÁL, P. - JERZ, V. 2003. Operačná analýza v praxi manažéra. Trnava : SP Synergia, 2003. ISBN 80-968734-3-1.
 • SAKÁL, P. - JERZ, V. 2006. Operačná analýza v praxi manažéra II. Trnava : SP Synergia, 2006. ISBN 80-969390-5-X.
 • KISLINGEROVÁ, E. - SYNEK, M. 2015. Podniková ekonomika. 6. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.
 • MAJDÚCHOVÁ, H. a kol. 2018. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-8168-806-5.
 • MAJDÚCHOVÁ, H. a kol. 2018. Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-8168-804-1.
 • MAJTÁN, Š. a kol. 2014. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Sprint 2, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-89710-05-8.
 • SIMONIDESOVÁ, J. - FERANECOVÁ, A. 2017. Dane podnikateľských subjektov. Bratislava : Ekonóm, 2017. ISBN 978-80-225-4402-3.
 • LÉNÁRTOVÁ, G. 2011. Dane podnikateľských subjektov. Praktikum. Bratislava : Ekonóm, 2011. ISBN 978-80-225-3136-8.
 • SCHULTZOVÁ, A. a kol. 2007. Daňovníctvo, daňová teória a politika. Bratislava : Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-87-8087-161-3.
 • Daňové zákony 2022. Bratislava : DonauMedia, s. r. o., 2022. ISBN 978-80-8183- 156-0.
 • Daňový sprievodca 2022 s komentárom. Bratislava : MAFRA Slovakia, a. s., 2022. ISBN 978-80-82540-27-0.
 • VLACHYNSKÝ, K. a kol. 2009. Podnikové financie. Bratislava : Iura Edition, 2009. ISBN 978-80-807-825-80.
 • FETISOVOVÁ, E. a kol. 2018. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o., 2018. ISBN 978-80-8168-790-7.
 • BREALEY, R. et al. 2014. Teorie a praxe firemních financí. Praha : BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-002-85.
 • BERK, J. - DEMARZO, P. 2017. Corporate Finance, 4th edition. Harlow, United Kingdom : Pearson, 2017. ISBN 9780134426792.
 • BREALEY, R. et al. 2018. Fundamentals Of Corporate Finance, 9th edition. New York : McGraw-Hill Education, 2018. ISBN 978-1-259-72261-5.
 • ANTOŠOVÁ, M. 2010. Manažment v teórii a praxi. Košice : Edičné stredisko TU, 2010. ISBN 978-80-553-0516-5.
 • BRUOTHOVÁ. M. a kol. 2013. Manažment - praktikum. Bratislava : Ekonóm, 2013. ISBN 978-80-225-3624-0.
 • LIESKOVSKÁ, V. a kol. 2009. Marketing. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009.
 • MAJTÁN, M. a kol. 2009. Manažment. Bratislava : Sprint 2, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-89393-07-7.
 • MIHALČOVÁ, B. a kol. 2019. Manažment. Teória a prax. VŠB - TU Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4276-9.
 • MIHALČOVÁ, B. 2009. Manažment v sociálnej sfére. Ružomberok : Edičné stredisko Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009. ISBN 978-80-8084-434-9.
 • KITA, J. et al. 2015. Marketing : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 142 s.
 • PORVAZNÍK, J. - LADOVÁ, J. 2010. Celostní management. Bratislava : IRIS, 2010. ISBN 978-80-89256-48-8.
 • VEBER, J. a kol. 2012. Management. Pr
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko