Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Mediálne právo (vypracované bakalárske štátnicové otázky)

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
18121
Posledná úprava
16.11.2011
Zobrazené
3 591 x
Autor:
badel23
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované bakalárske štátnicové otázky z predmetu Mediálne právo pre 3. ročník Fakulty masmediálnej komunikácie:

Otázka č. 1 - Mediálne právo a jeho charakteristika

Pojem mediálne právo sa v našej teórií a praxi objavuje až po roku 1989 od kedy možno hovoriť o začiatkoch jeho kreovania v novodobej spoločnosti. Problematika mediálneho práva svojim predmetom úpravy zasahuje ako do práva súkromného, tak aj do práva verejného.
Na úvod treba uviesť, že z právneho hľadiska treba médiá chápať ako informačné prostriedky, ktorými sa umožňuje šírenie rôznych informácií, údajov, faktov, programov, autorských diel, úradných diel a prejavov. Týmto prostriedkom môžu byť printové (noviny, časopisy) alebo elektronické médiá (rozhlas, TV). Médiá nemajú právnu subjektivitu a nemôžu samostatne vystupovať v právnych vzťahoch. Za médiá konajú tie fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú ich majiteľmi. Výnimku tvoria iba verejnoprávne médiá (rozhlas a TV), nktoré sú právnickými osobami vzniknutými na základe zákona (Zákon o Slovenskom rozhlase a z. o Slovenskej televízií), a ktoré momentom vzniku majú oprávnenie na vysielanie. Pri verejnoprávnych médiách je ich názov zhodný aj s názvom televízie (rozhlasu), pod ktorým vysiela.

Kľúčové slová:

mediálne právo

rozhlas

televizia

reklama

vysielanie

retransmisiaObsah:
 • 1. Mediálne právo a jeho charakteristika
  2. Právne garancie slobody prejavu na Slovensku
  3. Právne postavenie vydavateľa, šéfredaktora a redaktorov
  4. Sloboda prejavu a právo na informácie
  5. Oprava nepravdivých údajov
  6. Ochrana fyzických osôb pri zásahu do ich práv vysielateľmi a vydavateľmi
  8. Vydavatelia a ich právne postavenie, práva a povinnosti
  9. Právna úprava reklamy v rozhlasovom a televíznom vysielaní (zákon o reklame).
  10. Internet a jeho právna úprava u nás – štátnicová otázka
  11. Vydávanie periodickej tlače
  12. Zriadenie, postavenie a úlohy slovenského rozhlasu
  14. Reklama a média
  15. Reklama alkoholických nápojov, porovnávacia reklama, reklama na tabak, zbrane a lieky
  17. Rada STV
  18. Práva a povinnosti PO a FO a štát. orgánov pri prevádzkovaní rozhlas. a tv. vysielania
  19. Rada pre vysielanie a retransmisiu
  20. Základné povinnosti prevádzkovateľa retransmisie
  21. Zodpovednosť za zneužitie slobody prejavu
  22. Vysielanie reklamy a telenákupu
  24. Práva a povinnosti žiadateľov a povinných osôb pri zverejňovaní informácií – Zák. č. 211/2000

Zdroje:
 • zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • zákon č.147/2001 Z.z o reklame
 • Zákon č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii
 • Zákon č. 81/1966 o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch
 • zákon č. 254/91 o STV
 • zákon č. 255/91 o Slovenskom rozhlase