Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Náuka o materiáloch (vypracované štátnicové otázky)

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
45 x
Veľkosť
3,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10520
Posledná úprava
07.06.2019
Zobrazené
3 887 x
Autor:
uhrinec
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Náuka o materiáloch.

1. Stavba atómu, druhy väzieb medzi atómami. Kovová väzba a jej vplyv na vlastnosti.
Atóm je najmenšia časť chemického prvku, ktorá je chem. spôsobom ďalej nedeliteľná. d=10-10m
Atóm je navonok elektroneutrálny, ak počet protónov v jadre sa rovná počtu elektrónov v obale.
Atóm - jadro - protóny (jednotkový kladný náboj), neutróny. V jadre atómu je sústredená hmotnosť atómu, pretože protóny majú o niekoľko rádov vyššiu hmot. ako elektróny.
-obal - elektróny (jednotkový záporný náboj)

Atóm charakterizuje:
1. Protónové (atómové) číslo Z - počet protónov v jadre atómu
2. Nukleónové (hmotnostné) číslo A - počet neutrónov a protónov v jadre atómu
Poznámka: značka prvku: , kde X - je značka prvku, Z - atómové číslo, A - nukleónové číslo
...

Kľúčové slová:

atóm

väzby

mriežky

žíhanie

deformácie kovových materiálov

kryštalizácia kovov

železo a jeho zliatiny

nástrojové ocele

zónová likvácia

difúzia

hliník

duralObsah:
 • 1. Stavba atómu, druhy väzieb medzi atómami. Kovová väzba a jej vplyv na vlastnosti.
  2. Kryštalické a amorfné látky. Kryštálová stavba kovov. Monokryštál, elementárne bunky kryštálových mriežok. Roviny a smery v kryštáloch.
  3. Polykryštalický kov. Poruchy stavby kryštálov (bodové, čiarové, plošné, priestorové).
  4. Elastická a plastická deformácia kovových materiálov.
  5. Fázy v kovových sústavách. Tuhé roztoky, intermediárne fázy, zmesi fáz.
  6. Difúzia. Mechanizmy difúzie v monokryštáloch a polykryštalickom materiáli.
  7. Kryštalizácia technických kovov. Podchladenie taveniny. Homogénna a heterogénna nukleácia.
  8. Rast kryštálov, krivka chladnutia, dentrit, štruktúra stuhnutého kovu.
  9. Zliatiny. RBD dvojzložkových zliatin. Kryštalizácia dvojzložkových zliatin. Pákové pravidlo, vývoj mikroštruktúry. Eutektická a peritektická premena. Dendritická a zónová likvácia.
  10. Fázové premeny v tuhom stave. Alotropia, polymorfná premena, eutektoidná premena, vznik presýtených tuhých roztokov.
  11. Železo a jeho zliatiny. RBD Fe-C (metastabilná sústava Fe-Fe3C). Sprievodné a prísadové prvky v oceliach a ich vplyv na vlastnosti ocelí.
  12. Rozdelenie a označovanie ocelí. Konštrukčné ocele.
  13. Vysokolegované konštrukčné ocele so špeciálnymi vlastnosťami.
  14. Nástrojové ocele. Nástrojové materiály - spekané karbidy a keramické materiály.
  15. Biele liatiny. Stabilná sústava železo - grafit. Grafitické liatiny. Tvárna liatina.
  16. Teória fázových premien pri tepelnom spracovaní ocelí (austenitická, perlitická, bainitická a martenzitická premena - mechanizmus a kinetika).
  17. Transformačné diagramy ocelí (IRA a ARA diagramy).
  18. Kalenie. Druhy kalenia, kaliace prostredia a ich vlastnosti.
  19. Popúšťanie. Fázové premeny pri popúšťaní zakalenej ocele. Zušľachťovanie.
  20. Žíhanie. Žíhanie ocelí.
  21. Chemicko - tepelné spracovanie. Nauhličovanie. Ocele na nauhličovanie. Tepelné spracovanie po nauhličení. Nitridácia.
  22. Hliník a zliatiny hliníka. Duraly a silumíny. Vytvrdzovanie duralov.
  23. Meď a zliatiny medi. Mosadze a bronzy.
  24. Plasty. Definícia. Základné druhy plastov a ich označovanie. Použitie plastov.
  25. Mechanické skúšky materiálov. Statická skúška ťahom. Skúška vrubovej húževnatosti. Skúšky tvrdosti.
  26. Defektoskopické skúšky materiálov. Druhy skúšok a ich fyzikálne princípy.
  27. Makroskopická a mikroskopická analýza štruktúry materiálov.

Zdroje:
 • Náuka o materiáloch - skriptá
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko