Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Detektívna a pátracia činnosť

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
61 x
Veľkosť
2,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39381
Posledná úprava
26.01.2012
Zobrazené
4 408 x
Autor:
ebartokova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Kompletné poznámky z prednášky a knihy.

Súkromná bezpečnostná služba a v jej rámci súkromná detektívna služba je chápaná ako jeden z nástrojov bezpečnostného systému na zaručenie bezpečnosti. Je to systém špecifických opatrení realizovanými súkromnými subjektmi (fyzickými a právnickými osobami) na zaručenie bezpečnosti alebo iných oprávnených záujmov súvisiacich s bezpečnosťou fyzických a právnických osôb.

Súkromná bezpečnostná služba tak predstavuje subsystém na ochranu bezpečnosti fyzických a právnických osôb. Je to subsystém, ktorý podporuje a vypĺňa priestor mimo pôsobnosti štátneho aparátu. Štátne bezpečnostné zbory tak strácajú monopolné postavenie v zaisťovaní bezpečnosti fyzických a právnických osôb. Tie už nie sú odkázané na ich riešenie svojho problému a majú alternatívnu voľbu medzi štátnym aparátom alebo súkromným sektorom. V tomto zmysle je možné hovoriť o pluralitnom systéme v zaisťovaní bezpečnosti a verejného poriadku. Nielen v Slovenskej republike, ale i v ostatných demokratických štátoch sveta je zaznamenaný dynamický nárast súkromných bezpečnostných služieb a tým i vstup súkromného sektora do zaručenia bezpečnosti. Kvalitatívny nárast len podtrhuje význam súkromných bezpečnostných služieb, ich miesto a postavenie v rámci spoločnosti.
...

Kľúčové slová:

detektívna služba

detektívno-pátracia činnosť

ochrana osobných údajov

detektívne pátranie

detektívny dohľad

sledovanie osôb a vecíObsah:
 • Úvod 1
  1 História súkromnej detektívnej služby 3
  2 Postavenie súkromných detektívnych služieb v štruktúre bezpečnostných služieb 5
  3 Charakteristika a úlohy detektívno-pátracej činnosti 8
  4 Právny rámec detektívno-pátracej činnosti 13
  4.1 Ochrana osobných údajov 14
  4.2 Právne predpisy dotýkajúce sa detektívno-pátracej činnosti 15
  5 Formy detektívno-pátracej činnosti 26
  5.1 Detektívne pátranie 26
  5.2 Detektívne rozpracovanie 29
  5.3 Detektívny dohľad 36
  6 Metódy detektívno-pátracej činnosti 37
  6.1 Psychologické metódy detektívno-pátracej činnosti 39
  6.2 Základné metódy detektívno-pátracej činnosti 44
  7 Prostriedky detektívno-pátracej činnosti 62
  7.1 Sledovanie osôb a vecí 62
  7.2 Detektívne konkurenčné spravodajstvo 64
  7.3 Nástrahová a zabezpečovacia technika 65
  7.4 Osoby konajúce v prospech detektívnej služby 71
  8 Kriminalistika v praxi súkromných detektívnych služieb 78
  8.1 Kriminalistická fotografia 79
  8.2 Kriminalistická biológia 84
  8.3 Portrétna identifikácia 88
  8.3.1 Popisovanie osôb a význam popisu 88
  8.3.2 Identifikácia osôb podľa fotografií 91
  8.4 Daktyloskopia 95
  8.4.1 Daktyloskopické stopy a ich využitie 96
  8.5 Trasológia 98
  8.5.1 Podstata a význam trasologických stôp 98
  8.5.2 Vyhľadávanie a zisťovanie trasologických stôp 99
  8.6 Mechanoskopia a kriminalistická balistika 100
  8.6.1 Mechanoskopia 100
  8.6.2 Kriminalistická balistika 102
  8.7 Iné kriminalisticko-technické metódy 104
  8.8 Kriminalistická rekonštrukcia 106
  8.9 Kriminalistický experiment 108
  8.10 Rekognícia 111
  8.11 Kriminalistická expertíza 114
  8.12 Kriminalistické kategórie a metódy v práci súkromného detektíva 117
  8.13 Kriminalistické stopy a identifikácia z hľadiska potrieb súkromného detektíva 118
  8.14 Technické a taktické prostriedky a metódy v kriminalistike z hľadiska potrieb súkromného detektíva 124
  8.15 Taktika a metodika odhaľovania a vyšetrovania 126
  Literatúra 131

Zdroje:
 • BANGO, D. - MALOVEC, D. : Metódy a prostriedky operatívno-pátracej činnosti, Policajná teória a prax č.1/94,Akadémia PZ SR, Bratislava 1994,
 • BANGO, D. MALOVEC, D.: K niektorým otázkam uplatňovania poznatkov profesionálnej etiky v činnosti kriminálnej polície, Miesto a úloha spoločensko-vedných disciplín v sys¬téme vysokoškolskej prípravy príslušníkov Policajného zboru, Zborník vedeckých a odborných poznatkov zo seminára konaného dňa 23.11.1993, Bratislava 1994,
 • BOCKOVÁ, A. – ĎURAJKOVÁ, D. – FEKETEOVÁ, K. – SAKÁČOVÁ, Z. 1998: Náuka o spoločnosti. Media trade spol. s r.o., Bratislava, 1998, s.51, 352, ISBN 80-08-02765-7
 • BRABEC F. a kol: Soukromé detektivní služby, EUROUNION, Praha, 1995, ISBN: 80-85858-16-9
 • ...
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko