Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Spolupráca záchrannej zdravotnej služby a hasičského zboru

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47925
Posledná úprava
17.05.2021
Zobrazené
376 x
Autor:
el.ve
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Najvyšším článkom evolúcie v živočíšnej ríši je zatiaľ určite človek. Tvor inteligentný, v ktorého živote hrajú hlavnú úlohu nie len základné pudy ako sú prežitie, príjem potravy, vylučovanie a rozmnožovanie sa. ale má bohato rozvinutú aj citovú oblasť, sebauvedomenie si seba samého, vyjadrovanie a prežívanie pocitov. Toto automaticky ovplyvňuje formovanie jednotlivých typov osobnosti jedincov, ich správanie sa, ich vlastnosti ako jedincov samostatných, ale aj ako súčasť spoločnosti. Každý jedinec má nejaké svoje vnútorne hodnoty, ktorými sa riadi vo svojom živote alebo ich chce dosiahnuť. Niektorí túžia po vzdelaní, duševnom naplnené svojho bytia, iní zase kumulujú hmotné veci, ktoré považujú za nevyhnutnosť popri svojej existencii. Tieto rozdielnosti v postojoch ľudí k riadnemu fungovaniu v spoločnost nám priamo ukazujú. že musi zákonite dochádzať k rozporom medzi jednotlivými jedincami. Toto vždy platilo, ako sa začalo ľudstvo vyvíjať, platí aj dnes a asi aj v budúcnosti platiť bude. Človek má pre svoje prežívanie potrebu zaobstarávať si najrôznešie potreby, pomôcky alebo materiál a to akýmkoľvek spôsobom: zberom, výrobou alebo aj krádežou. Je to tvor spoločenský a preto aj vytvára rôzne spoločenské zoskupenia. V minulosti to boli najskôr iba rodiny, neskôr kmene - až spoločenský vývin ľudstva dosiahol dnešnú formu, kedy sme súčasťou veľkých spoločenských skupin, štátov. Každý jednotlivec takejto veľkej sociálnej skupiny si plní svoje osobné ciele. ale musí sa čiastočne podradiť aj cieľom celej skupiny. Vzhľadom na stupeň vyspelosti, inteligencie, myslenia, sebauvedomenia a spoločenského správania, prichádza v spoločnosti aj k patričnej odozve správania sa ľudi k samým sebe a svojmu okoliu. Spoločnosť se veľmi rýchlo rozvíja, pribúdajú nové nástroje, prístroje a technológie. Život sa však môže zmeniť z minúty na minútu postihnutím civilizačnou, smrteľnou alebo inou chorobou, tehcnologickou haváriou, zamorením veľkého územia nášho životného prostredia, dopravnou nehodou, malým úrazom alebo prírodnou katastrofou.V závislosti od ekonomickej ale aj humánno-ideovej vyspelosti štátu, sa tak tento štát vie postarať o svojich obyvateľov ktorí boli postihnutí na životi, zdraví alebo majetku. Každý štát buduje podľa svojich možností záchranný systém pre svoje obyvateľstvo.
...

Kľúčové slová:

hasič

hasiči

hasičský záchranný zbor

zdravotná služba

záchranná zdravotná služba

záchranka

ZZS

záchranári

integrovaný záchranný systém

IZS

bezpečnosťObsah:
 • Úvod
  1. IZS
  1.1 Opis IZS
  1.2 Koordinačné strediská IZS
  1.3 Operačné strediská ZZS
  2. ZZS
  2.1 Zásahové jednotky ZZS
  2.2 Sieť staníc ZZS
  2.3 Organizácia činnosti jednotiek ZZS na mieste zásahu
  3. HaZZ
  3.1 Úlohy ZaZZ
  3.2 Zásahové jednotky HaZZ
  3.3 Hasičské jednotky
  3.4 Organizácia jednotiek HaZZ na mieste zásahu
  3.5 Technika, výzbroj a výstroj jednotiek HaZZ
  4. ZZS a HaZZ ich vzájomná pomoc a spolupráca
  4.1 Kazuistiky
  4.2 STC
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje: