Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Hrotový sústruh (nebezpečenstva, ohrozenia)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
3,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
34839
Posledná úprava
04.04.2011
Zobrazené
2 209 x
Autor:
jostof
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každá ľudská činnosť nesie so sebou možnosť nečakanej a nežiadúcej kombinácie udalostí vedúcej k úrazu, poškodeniu zdravia alebo materiálnej škode. Technický pokrok priniesol do pracovného procesu množstvo zložitých strojov a zariadení, ktoré sú potenciálnym zdrojom závažných nehôd, úrazov, porúch a havárií. „Viac bezpečnosti“ je cieľom všetkých rozhodnutí pri plánovaní nových strojov, komplexných zariadení, ako aj rôznych druhov činností. Ak nemá byť problematika bezpečnosti práce a bezpečnosti technických systémov posudzovaná náhodne, potom je nutné, aby stratégia, teda systematický prístup, bola uprednostňovaná pred perfektnými jednorazovými opatreniami. Len systematický prístup zabezpečuje komplexnosť riešenia problematiky bezpečnosti a jeho začlenenie do systému v rámci riadiacich činností podniku. Bezpečnosť je charakterizovaná ako vlastnosť objektu, t.j. stroja, technológie, činnosti, neohrozovať ani osoby a ani okolie. Nové prístupy v systéme riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si vyžadujú, aby si každý človek uvedomoval riziká, s ktorými musí žiť tak na pracovisku, ako aj v dennom živote.

Jedným z miest, kde riziko vzniku pracovného úrazu je pomerne vysoké sú mechanické dielne. Používa sa v nich ručné náradie ( mechanické, elektrické, pneumatické, a iné ), ale značnú časť vybavenia týchto dielni tvoria aj obrábacie stroje.

Kľúčové slová:

manažérstvo

bezpečnosť

riziko

hrotový sústruhObsah:
 • Úvod 7
  1 TERMINOLÓGIA 8
  2 LEGISLATÍVA V OBLASTI BEZPEČNOSTI STROJOV 9
  2.1 Európska legislatíva 9
  2.2 Európska normalizácia 9
  2.3 Minimálne požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia 9
  2.4 Legislatíva SR pre oblasť bezpečnosti strojov 10
  3 OBRÁBACIE STROJE 11
  3.1 Legislatíva 11
  4 HROTOVÝ SÚSTRUH 12
  4.1 Nebezpečenstvo 13
  4.2 Ohrozenie 14
  5 IDENTIFIKOVANIE NEBEZPEČENSTVA/OHROZENIA 15
  6 MATICA RIZÍK 16
  7 Záver 17
  Zoznam použitej literatúry 18

Zdroje: