Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 234   projektov
7 nových

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zváraní elektrickým oblúkom

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
2,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
30249
Posledná úprava
01.04.2011
Zobrazené
3 082 x
Autor:
jostof
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každoročne v Európskej únii dôjde k 5 720 smrteľným pracovným úrazom a milióny ľudí sa na pracovisku zraní alebo si vážne poškodí zdravie. Zamestnanci a zamestnávatelia si musia uvedomovať riziká, ktorým čelia a spôsoby, akými ich možno zvládať.
Bezpečnosť pri práci je základným postulátom v pracovnom vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Platí to najmä pri pracovných činnostiach, pri ktorých ohrozenie zdravia alebo nebezpečenstvo úrazov je možné vo zvýšenej miere. Medzi tieto činnosti patria aj zváračské práce. Tieto práce však môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú držiteľmi zváračského oprávnenia

Kľúčové slová:

bezpečnosť

zvárač

osobné ochranné pracovné prostriedky

prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdomObsah:
 • Úvod 1
  1. Úrazy pri zváraní elektrickým oblúkom 2
  1.1 Škodlivé žiarenie a jeho druhy 2
  1.2 Splodiny zváracieho procesu 2
  1.3 Úrazy elektrickým prúdom 2
  1.4 Odletujúce časti trosky 3
  2. Zváracie pracoviská 3
  2.1 Stále pracoviská 4
  2.1.1 Osvetlenie pracoviska 4
  2.1.2 Hluk 5
  2.1.3 Čistenie zvarovní 5
  2.2 Prechodné pracoviská 6
  2.2.1 Práce v uzavretých a malých priestoroch 6
  2.2.2 Práce na miestach s nebezpečenstvom vzniku ohňa alebo výbuchu 6
  2.2.3 Práce na nádobách s nebezpečenstvom výbuchu 7
  2.2.4 Práce v nádobách obsahujúcich zdraviu škodlivé a jedovaté látky 8
  3. Osobné ochranné pracovné prostriedky 8
  3.1 Ochrana očí, tváre, zraku a hlavy 9
  3.2 Ochrana dýchacích ústrojov 10
  3.3 Ochrana sluchu 11
  3.4 Ochrana končatín 12
  3.5 Ochrana tela 14
  3.6 Ochrana pri práci vo výškach a proti pádom 15
  4. Nápoje 16
  5. Prvá pomoc 16
  5.1 Nečinnosť srdca 17
  5.2 Zastavenie dychu 17
  5.3 Otras - šok 18
  5.4 Krvácanie 18
  5.5 Úraz elektrickým prúdom 18
  5.5.1 Postup pri záchranných prácach 19
  5.6 Prvá pomoc pri akútnych otravách 19
  5.7 Ošetrenie rán 20
  5.8 Ošetrenie popálenín 20
  5.9 Úraz očí 20
  6. Školenie zváračov 21
  Záver 22
  Zoznam použitej literatúry 23

Zdroje: