Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Analýza rizík v obci Pribylina

«»
Prípona
.pdf
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43825
Posledná úprava
13.09.2016
Zobrazené
367 x
Autor:
deniska145
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom našej práce je analyzovať riziká vzniku mimoriadnej udalosti v obci Pribylina. Táto obec patrí medzi podtatranské obce s malebnou prírodou. Už v minulosti sa tu vyskytli hlavne živelné pohromy, ktoré narušili fungovanie obce a spôsobili škody na majetku a životnom prostredí. Z týchto udalostí sme aj vychádzali pri písaní našej seminárnej práce. Prvá kapitola je zameraná na stručný opis obce a v ďalších dvoch sme sa venovali analýze a možnosti vzniku mimoriadnej udalosti na území obce Pribylina. V štvrtej kapitole sme spracovávali vybranú mimoriadnu udalosť. Nakoľko sa v tejto obci vyskytujú hlavne živelné pohromy, venovali sme sa tu možnému vzniku ako aj riešeniu víchrice.

Kľúčové slová:

analýza rizík v obci

mimoriadna udalosť

sily a prostriedky krízového manažmentu

možnosti riešenia vzniknutých MUObsah:
 • ÚVOD
  1 CHARAKTERISTIKA OBCE PRIBYLINA
  1. 1 Geografická charakteristika
  1.2 Demografická charakteristika
  1.3 Klimatická charakteristika
  1.4 Infraštrukturálna charakteristika
  2 ANALÝZA MOŽNOSTI VZNIKU MIMORIADNYCH UDALOSTÍ V OBCI PRIBYLINA
  2. 1 Živelné pohromy
  2. 2 Katastrofy
  2.3 Havárie
  2.4 Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa
  2.5 Terorizmus
  2.6 Vyhodnotenie ohrozenia obce Pribylina následkami mimoriadnych udalostí
  3 MOŽNOSTI RIEŠENIA VZNIKNUTÝCH MIMORIADNYCH UDALOSTÍ A ODSTRAŇOVANIE ICH NEGATÍVNYCH DÔSLEDKOV
  3.1 Sily a prostriedky krízového manažmentu
  4 RIEŠENIE ŽIVELNEJ POHROMY VÍCHRICA V OBCI PRIBYLINA
  ZÁVER
  POUŽITÁ LITERATÚRA

Zdroje:
 • ŠIMÁK, L., 2004. Krízový manažment vo verejnej správe [on line].
 • Návrh zabezpečenia lôžok pre plnenie úloh hospodárskej mobilizácie. [on line].
 • Oficiálne stránky obce Pribylina. [on line].
 • Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme
 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
 • Zákon č. 526/2002 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR