Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Evidencia a skladovanie, použitie, ošetrovanie a označovanie materiálu civilnej ochrany

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47288
Posledná úprava
26.03.2018
Zobrazené
791 x
Autor:
albin.chovanec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Materiál civilnej ochrany slúži pre našu ochranu pred nežiaducími vplyvmi v podobe mimoriadnej udalosti, ktorá môže bezprostredne ohroziť život, zdravie alebo spôsobiť rozsiahle škody na majetku. Ochranu na našom území zabezpečuje štát ktorý je nám zo zákona povinný poskytnuť ochranu života, zdravia a majetku v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Materiál civilnej ochrany musí spĺňať určité vymedzené kritéria, aby mohol zabezpečiť ochranu obyvatľov ale aj zvierat. Materiál civilnej ochrany sa preto skladuje v špeciálnych skladoch civilnej ochrany a musí byť pripravený na použitie v príprade vzniku mimoriadnej udalosti.

V práci sa dozvieme o spôsobe skladovania materiálu civilnej ochrany o spôsobe evidencie materiálu, podmienkach pripraveností na použite a o ošetrovaní materiálu v prípade použitia materiálu pri nežiadúcej udalosti.

Cieľom tejto práce je definovať materiál civilnej ochrany a charakterizovať jeho evidenciu, skladovanie, použitie a ošetrovanie.

Kľúčové slová:

evidencia

skladovanie

použitie

ošetrovanie

označovanie

materiál civilnej ochranyObsah:
 • 1. Materiál civilnej ochrany 4
  2. Evidencia materiálu civilnej ochrany 6
  3. Skladovanie materiálu civilnej ochrany 7
  4. Použitie materiálu civilnej ochrany 9
  5. Ošetrovanie materiálu civilnej ochrany 10
  6 Zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku pre vlastnú potrebu 12
  Záver 13
  Zoznam použitej literatúry 14

Zdroje:
 • BARTOŠ, J., 2002 Prezentácia materiálu civilnej ochrany [on line]
 • Detská ochranná kazajka DK-88. 2017. [on line]. Špecializovaný dodávateľ obchod a poradenstvo pracovnej, chemickej, biologickej a radiačnej ochrany.
 • Detská ochranná maska DM1 s filtrom. 2017. [on line]. Internetový obchod vojenských potrieb.
 • Ochranný kombinovaný filter A2B2E2K2P3. 2017. [on line]. Internetový obchod ochranných pracovných pomôcok.
 • Ochranná maska CM4. 2017. [on line]. Internetový obchod vojenských potrieb. Nákupý internetový portál a porovnávač cien.
 • Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. októbra 1998 o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany.
 • Zákon NR SR č. 42/2002 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva.
 • Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.