Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Legislatívny proces a uverejňovanie právnych noriem európskeho práva

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45002
Posledná úprava
10.04.2014
Zobrazené
1 045 x
Autor:
copi171
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
V súčasnej dobe je pomerne veľká časť legislatívy na úrovni členských štátov pripravovaná alebo priamo prijímaná v rámci Európskej únie. V tomto referáte budem skúmať proces tvorby jednotlivých aktov európskeho práva. Tvorbou práva sa pritom rozumie proces vedúci k vzniku (dosiahnutiu platnosti) prameňov európskeho práva činnosťou subjektov, ktoré sú vybavené normotvornou právomocou.1 Predpokladmi pre tvorenie noriem sú nielen právomoc tak činiť, ale aj úprava procedurálnych pravidiel pre túto činnosť. Legislatívny proces tvorby právnych noriem európskeho práva môžeme rozdeliť na proces prijímania primárneho práva a proces prijímania sekundárnych aktov európskeho práva. Riadny legislatívny postup EÚ sa označuje ako „postup spolurozhodovania“. Vyjadruje sa tým, že Európsky parlament priamo volený občanmi schvaľuje legislatívu EÚ spoločne s Radou, ktorú tvoria zástupcovia všetkých 28 vlád členských štátov EÚ.

Kľúčové slová:

legislatívny proces

Európska únia

primárne právo

revízny postup

legislatívaObsah:
 • 1. Úvod
  2. Legislatívny proces primárneho práva
  3. Legislatívny proces sekundárneho práva
  4. Zvláštny legislatívny postup
  5. Zapojenie národných parlamentov do legislatívnych postupov
  6. Uverejňovanie právnych noriem európskeho práva
  7. Záver

Zdroje:
 • 1. TICHÝ, L. Evropské právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, ISBN: 80-71-794-30-9
 • 2. STRÁŽNICKÁ, V., Európska integrácia a právo Európskej únie. 1. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2009, Žilina: Eurokódex, 2009. 312 s., ISBN 978-80-89447-00-8,
 • 3. MAZÁK, J., JÁNOŠÍKOVÁ, M. Lisabonská zmluva. Ústavný systém a súdna ochrana. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition. 2011, 306 s.
 • 4. Zmluva o fungovaní EÚ. Ú.v. C 326, z dňa 26. Októbra 2012,
 • 5. Zmluva o EÚ. Ú.v. C 191, z dňa 29. Júla 1992,
 • 6. KULICH, M. Subjekty realizujúce Európske právo: Bakal. pr. Ved. pr. Elena Zacharová, 1. vyd. - Bratislava: Akadémia PZ, 2009, 50 s.
 • 7. http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:SK:HTML (14. 9. 2013)
 • 8. http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/0081f4b3c7/Law-making-procedures-in-detail.html (14. 9. 2013)