Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Krízový manažment - bezpečnostná situácia

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46510
Posledná úprava
07.03.2016
Zobrazené
744 x
Autor:
mirogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Situácia, v ktorej sa momentálne nachádza Ukrajina, sa dotýka nielen celej Európy, Slovenskej republiky, ale aj mňa. Jednak to vyplýva z Ruského embarga voči nám a embarga zavedeného Európskou úniou voči Rusku ,ale aj z celkovej situácie na východe Ukrajiny. Mňa preto, že som matka dvoch synov a manželka a chcem žiť v bezpečnom štáte, kde nemusím mať strach, čo sa stane s mojimi najbližšími v nasledujúcich dňoch. Bezpečnosť ako taká, je jednou z najdôležitejších požiadaviek nielen pre jednotlivca, ale celého svetového spoločenstva a každého štátu. Ide o súhrn rôznorodých vnútorných a vonkajších hrozieb, ktoré sú podmienené globálnymi zmenami a vývojom vo všetkých spoločenských oblastiach. V súčasnosti sa prehlbujú tzv. globálne problémy, ktoré sú novými formami ohrozenia a sú to najmä hrozby ako terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia, vojnové hrozby a konflikty, organizovaný zločin. Čoraz častejšie sa v rámci politík skloňuje korupcia a nelegálna ekonomika, zlyhanie a zneužitie informačných a komunikačných sietí, nelegálna migrácia... Naďalej však pretrvávajú aj obvyklé formy ohrození, ekonomická nerovnováha a z nej vyplývajúce konflikty, nacionalizmus a rasová neznášanlivosť, živelné pohromy a katastrofy a mnohé iné.

Kľúčové slová:

bezpečnosť

systém

manažment

kríza

ekonomický subsystémObsah:
 • Úvod
  1. Štruktúra a obsah bezpečnostného systému Slovenskej republiky
  1.1. Bezpečnostný systém
  1.2. Bezpečnostný systém Slovenskej republiky
  1.2.1. Úlohy bezpečnostného systému štátu
  1.3. Štruktúra bezpečnostného systému
  1.3.1. Subsystém riadenia
  1.3.2. Výkonný subsystém
  1.3.3. Ekonomický subsystém
  Záver

Zdroje:
 • Stanislav Filip, Ladislav Šimák, MANAŽÉRSTVO RIZÍK A KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ VO VEREJNEJ SPRÁVE
 • zákon č. 387/2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
 • Koncepcia Bezpečnostného systému Slovenskej republiky,