Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Základy dopravno-bezpečnostných činností

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47973
Posledná úprava
11.10.2021
Zobrazené
17 x
Autor:
peter.bajcsy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tejto seminárnej práci sa budem zaoberať základmi dopravno-bezpečnostných činností, keďže je táto tematika súčasťou života ľudí, aj keď si to možno podaktorí ani neuvedomujú. Túto tému som si vybral preto, aby som túto tematiku priblížil čitateľom tejto seminárnej práce z laického pohľadu.
Týmto chcem povedať to, že aj ja som menej skúsený, čo sa týka konkrétnych faktov a odbornej časti v tejto oblasti, preto sa budem zaoberať touto tematikou čo najhlbšie, aby som sám pochopil a oboznámil sa s potrebnými informáciami, ktoré by som mohol využiť do budúcna.
V prvej časti tejto seminárnej práce sa budem zaoberať charakteristikou a členením dopravno-bezpečnostných činností.
V druhej časti práce sa budem venovať obsahom a významom dopravno-bezpečnostných činností a v záverečnej časti samotným princípom dopravno-bezpečnostných činností.
Doprava je veľmi dynamicky sa rozvíjajúca súčasť modernej spoločnosti. Žijeme v dobe, kedy si väčšina ľudí svoj život bez dopravného prostriedku nevie ani predstaviť a ide o neoddeliteľnú súčasť národného hospodárstva všetkých štátov. S jej rozvojom pochopiteľne vzrastá počet dopravných prostriedkov na cestách.
...

Kľúčové slová:

doprava

bezpečnosť

dopravná činnosť

bezpečnostná činnosť

cesta

auto

dopravný prostriedok

cestná premávka

dopravná polícia

dopravná nehoda

pozemná komunikácia

riadenie premávkyObsah:
 • ÚVOD -3-
  1 CHARAKTERISTIKA A ČLENENIE DOPRAVNO-BEZPEČNOSTNÝCH ČINNOSTÍ -4-
  2 OBSAH A VÝZNAM DOPRAVNO-BEZPEČNOSTNÝCH ČINNOSTÍ -6-
  3 PRINCÍPY DOPRAVNO-BEZPEČNOSTNÝCH ČINNOSTÍ -8-
  ZÁVER -9-
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY -10-

Zdroje:
 • NOCIAR J., VAJGEL A. Dopravno-bezpečnostné činnosti 1., Akadémia Policajného zboru, Bratislava 2013, ISBN:978-808054-573-4
 • FILÁK A. Policejné bezpečnostní činnosti a její hlavní organizačné taktické formy., Policejný akademie ČR, Praha 2003
 • Zákon o PZ č. 171/1993 Z. z.
 • Zákon o priestupkoch 372/1990 Zb.
 • http://www.slov-lex.sk
 • https://www.minv.sk/