Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 551   projektov
5 nových

Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39804
Posledná úprava
16.03.2012
Zobrazené
4 529 x
Autor:
deniska145
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Abstrakt: Práca prináša poznatky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na tému Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP – charakteristika, význam, využitie, spôsoby značenia, vysvetlenie významu symbolov. V práci je sústredená pozornosť na charakteristiku bezpečnostných označení a vysvetlenie významu jednotlivých symbolov a signálov.

Úvod: V našej práci sme venovali pozornosť vysvetleniu používania a potreby bezpečnostného značenia na pracovisku ako aj vysvetlenie jednotlivých značiek a symbolov. Chceli by sme klásť dôraz na používanie týchto značiek ale hlavne ich rešpektovanie. Toto používanie ako aj vysvetlenie jednotlivého značenia je zapracované už do spomínaného zákona a zamestnávatelia by nie že mali, ale musia tento zákon dodržiavať aby neohrozili život a zdravie svojich zamestnancov. Taktiež je tu zodpovednosť i na strane zamestnancov, ktorí musia tieto značky rešpektovať a riadiť vykonávanie svojej činnosti podľa nich, až neohrozia seba ako aj svojich kolegov...

Kľúčové slová:

signál

symbol

piktogram

BOZP

dočasné značenia

trvalé značeniaObsah:
 • OBSAH:
  Úvod 5
  1 Význam bezpečnostného značenia v pracovnom prostredí 6
  1.2 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa 6
  2 Bezpečnostné označenia 7
  2.1 Používanie značiek a signalizačných zariadení 7
  2.2 Bezpečnostné farby 8
  2.3 Rozdelenie bezpečnostného a zdravotného označenia 9
  2.4 Trvalé bezpečnostné a zdravotné označenie 9
  2.4.1 Bezpečnostné označenie nádob a potrubí 11
  2.5 Dočasné bezpečnostné a zdravotné označenie 12
  2.6 Značenie nebezpečných chemických látok 13
  2.6.1 Povinnosti výrobcov a dovozcov nebezpečných chemických látok 14
  2.6.2 Výstražné symboly a slovné označenie nebezpečenstva chemických látok 14
  2.6.3 Slovné označenie na bezpečné použitie a špecifického rizika 15
  2.7 Označenie kovových tlakových látok 15
  Záver 16
  Zoznam použitej literatúry 17
  Zoznam príloh 18

  ZOZNAM PRÍLOH:
  Príloha A: zákazové značky 19
  Príloha B: výstražné značky 20
  Príloha C: príkazové značky 21
  Príloha D: značky pre núdzový východ, únikovú cestu alebo prvú pomoc 22
  Príloha E: značky ochrany pred požiarom označenie prekážok, nebezpečných miest a komunikácií 23
  Príloha F: ručné signály 24
  Príloha G: výstražné symboly nebezpečných chemických látok 25
  Príloha H: slovné označenie špecifického rizika (r-vety) 26
  Príloha CH: slovné označenie na bezpečné použitie (s-vety) 27
  Príloha I: farebné pruhy pre označenie tlakových nádob a sudov 28

Zdroje: