Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Základné funkcie služby dopravnej polície

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41756
Posledná úprava
17.03.2013
Zobrazené
1 845 x
Autor:
marek.bittner
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Doprava, ktorá spočiatku ľuďom len umožňovala prekonávať vzdialenosti je dnes hybnou silou spoločnosti a je neoddeliteľnou súčasťou národného hospodárstva každého štátu. Prejavom neustále zrýchľujúceho sa života v spoločnosti je aj motorizácia a najmä automobilová doprava. S jej rozvojom vzrastá počet dopravných prostriedkov a paralelne vznikajú aj negatívne sprievodné javy ako je znížená bezpečnosť a tiež enormný nárast dopravnej nehodovosti, no nemožno zabudnúť ani na devastáciu životného prostredia.

Pre niekoho je vozidlo iba obyčajným dopravným prostriedkom, pre niekoho je jazda na vozidle jeho záľubou a pre iného, naopak iba nutnou povinnosťou alebo prostriedkom jeho živobytia. V každom prípade je vozidlo nástroj, ktorým dochádza k ohrozovaniu všetkých jeho užívateľov, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Problematika bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke je nanajvýš aktuálna a to nielen v oblasti prevencie a represie, ktorou sa zaoberá Policajný zbor, ale aj v oblasti v ktorej pôsobí Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

V programovom vyhlásení vlády, vláda Slovenskej republiky chce dôrazne presadzovať uplatňovanie osvedčených i nových preventívnych opatrení v záujme bezpečnosti a plynulosti premávky na pozemných komunikáciách, ale aj prísne postihy v prípadoch závažného porušenia pravidiel cestnej premávky. Urobí potrebné kroky k tomu, aby sa Slovenská republika priblížila k cieľu vytýčenému Európskou komisiou znížiť počet usmrtených osôb pri dopravných nehodách na polovicu. Opatrenia Slovenskej republiky sa sústreďujú najmä v Akčnom pláne bezpečnosti na cestách SR do roku 2010 (Čas rozhodnúť) a vo vládnom dokumente Dopravná politika SR do roku 2015, ktoré vychádzajú z opatrení prijímaných Európskou úniou.

Zaisťovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je vzhľadom na celospoločenský vývoj závažným problémom v rámci komplexného systému štátnej starostlivosti o bezpečnosť cestnej premávky. V tomto systéme štát vytvoril sústavu orgánov zaisťujúcich ochranu záujmov vo vymedzených oblastiach v rámci im zverenej pôsobnosti. Nezastupiteľné miesto v tomto systéme zaujíma Policajný zbor, ktorý realizuje vnútornú funkciu štátu a zaisťuje ochranu vnútorného poriadku a bezpečnosti.

Kľúčové slová:

dopravná polícia

bezpečnosť cestnej premávky

Odbor dopravnej polície

Krajský dopravný inšpektorátObsah:
 • Úvod 3
  Základné funkcie služby dopravnej polície 4
  Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru 5
  Krajský dopravný inšpektorát 6
  Krajské družstvo cestného dozoru, oddelenie cestného dozoru, oddelenie riadenia dopravy krajského dopravného inšpektorátu 8
  Oddelenie špeciálnych kontrol krajského dopravného inšpektorátu 8
  Okresný dopravný inšpektorát v sídle okresného riaditeľstva Policajného zboru 8
  Okresný dopravný inšpektorát v okresnom meste mimo sídla okresného riaditeľstva Policajného zboru 10
  Diaľničné oddelenie Policajného zboru 10
  Základný útvar 10
  Formy činnosti dopravnej polície pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke 11
  Záver 14
  Zoznam použitej literatúry 15

Zdroje:
 • Policajně dopravně bezpečnostní činnost z teoretického a vývojového hlediska, Pavlíček K., Praha 2003, ISBN 80-7251-140-8,
 • Policajně bezpečnostní činnost a její hlavní organizačně taktické formy, Filák A., Praha 2003, ISBN 80-7251-135-1,
 • Teoreticko-metodologické základy řízení činnosti služby dopravní policie, Felcan M., Kopecký Z., Pavlíček K., Praha 2007, ISBN 978-80-7251-256-0
 • Teória a prax služby dopravnej polície I. diel, Výkon služby dopravnej polície, HEČKO, I., APZ Bratislava, 2000, ISBN 80-8054-125-6,
 • Bezpečnosť cestnej premávky v SR (v kontexte s Európskou chartou), FELCAN, M., Bratislava 2009, ISBN 978-80-8054-478-2,
 • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore
 • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
 • Nariadenia prezidenta Policajného zboru č. 12/2009 o vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, konaní o dopravných nehodách a dopravno-inžinierskej činnosti