Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
62 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14013
Posledná úprava
22.03.2022
Zobrazené
3 874 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Podľa ústavy SR - zamestnanec má právo na ochranu a bezpečnosť pri práci a zamestnávateľ je povinný toto právo napĺňať a chrániť.
Povinnosťou zamestnávateľov je teda zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, vykonávať účinné opatrenia, prevenciu, zabezpečovať prostriedky a systém na riadenie ochrany práce svojich zamestnancov.
Zamestnanci majú povinnosť pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie, aj o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa ich činnosť týka.
BEZPEČNOSŤ A HYGIENA PRÁCE - je taký stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a prac. prostredia na zdravie zamestnancov.
Hygiena práce -zachovanie zdravia pri práci vylúčením a odstránením všetkých možnosti jeho poškodzovania podporu všetkých užitočných vplyvov na ochranu zdravia pri práci.
Príčiny vážneho poškodenia zdravia sú ochorenia:
*srdvovo-cievneho systému,
*nervového systému,
*nádorové ochorenia,
*alergie,
*pracovné úrazy rôzneho druhu.

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BOZP /1996; Bilbau v Španielsku/ -jej poslaním je zabezpečiť aby boli pracoviská v Európe bezpečnejšie, zdravie a produktívnejšie. Má zamestnancov, ktorí sa špecializujú na BOZP a špecialistov na komunikáciu a administratívu. Je tripartitná organizácia to znamená že spolupracuje s vládami a zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov. Vymieňa info. o dobrej praxi a šíri info. rozličnými spôsobmi tak aby sa dostali k zamestnancom a na pracoviská. Ich kampaňou je Európsky týždeň BOZP. Cieľom Európskeho observatória rizík je identifikovať novovznikajúce riziká, poskytuje prehľad o BOZP v Európe.
...

Kľúčové slová:

bezpečnosť práce

hygiena práce

ochrana zdravia

zdravie

bezpečnosť

práca

ochrana

úraz

vzniku úrazu

BOZP

zákonník práce

bezpečnostnotechnická služba

systém manažérstva BOZPObsah:
 • BEZPEČNOSŤ A HYGIENA PRÁCE
  EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BOZP
  PRÍČINY VZNIKU ÚRAZU
  RIZIKOVÁ SITUÁCIA
  POSUDZOVANIE RIZIKA
  FORMY HODNOTENIA
  DÔSLEDOK NEHODY
  CIELE KONCEPCIE ŠTÁTNEJ POLITIKY BOZP
  STRATÉGIA EÚ V OBLASTI PREVENCIÍ RIZÍK
  ZÁKONNÍK PRÁCE
  ...
  PRACOVISKO
  PRACOVNÁ ZÁŤAŽ
  BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ OZNAČENIE
  OSOBNÉ OCHRANÉ PRAC. PROSTRIEDKY
  INŠPEKCIA PRÁC
  KATEGORIZÁCIA PRÁC
  LEKÁRSKA PREHLIADKA
  PRACOVNÝ ÚRAZ
  CHOROBA Z POVOLANIA
  PRVÁ POMOC

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • odborná literatúra
 • zákonník práce
 • internet