Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 96   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Pracovné prostredie - bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
100,0%
2,3 15x
Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy
100,0%
0,5 1x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 17x
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
97,1%
0,1 2x
Význam a úloha bozp v stratégií podniku - stratégia BOZP
97,1%
0,2 10x
BOZP - Požiarna ochrana v rafinérii ropy - Slovnaft
92,5%
0,2 7x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
92,5%
0,2 62x
Hluk, účinky hluku, frekvencia, impulzy, expozícia hluku
92,2%
0,1 11x
Manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
92,1%
1,3 15x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - testy
91,7%
0,5 9x
Povinnosti zamestnávateľa vzhľadom na BOZP
91,1%
0,1 13x
Analýza rizík pri manipulácii s materiálom
91,1%
0,1 7x
Seminárna práca - bezpečnosť
90,6%
0,1 5x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
90,5%
0,2 28x
Bezpečnosť pri práci so súradnicovou horizontálnou vyvrtávačkou jednovretenovou
89,9%
0,2 15x
BOZP - skúška, vypracované otázky
89,9%
0,6 12x
Záchranná a hasičská služba na letisku
89,3%
0,2 12x
Test z BOZP so správnymi odpoveďami
89,0%
0,1 48x
Pracovný úraz a nebezpečná udalosť
88,7%
0,2 16x
Nebezpečné faktory pôsobiace na ľudí v pracovnom prostredí
88,6%
0,2 4x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa
87,9%
0,2 14x
BOZP otázky
87,7%
1,2 12x
Riešenie a odstraňovanie pracovných úrazov
87,3%
0,2 2x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - vypracované témy
85,9%
0,1 33x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
85,7%
0,2 13x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Cvičenia
85,0%
6,8 3x
Označenie pri práci
85,0%
0,8 1x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - prezentácie (prednášky)
84,9%
4,8 4x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (skúšobný test - odborní pracovníci)
84,8%
3,7 159x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - prednášky č. 1 až 5
84,6%
0,1 21x
Požiadavky na pracovné prostriedky
84,2%
0,1 1x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - prednášky
83,9%
0,1 256x
BOZP na stavenisku
83,6%
0,4 46x
Bezpečnosť a hygiena pri práci
83,3%
0,1 6x
Prezentácie z predmetu Bezpečnosť práce
83,3%
4,9 18x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - poznámky na ťahák
82,9%
0,1 24x
Recyklácia farebného kovu
82,8%
0,1 6x
Posudzovanie rizík pri práci
82,8%
0,1 6x
Posudzovanie rizík pri práci
82,7%
0,3 33x
Bezpečnosť práce
82,5%
0,1 10x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: