Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Prezentácie z predmetu Bezpečnosť práce

«»
Prípona
.rar
Typ
prednášky
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
4,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5081
Posledná úprava
16.08.2017
Zobrazené
1 498 x
Autor:
sportthing
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
STRUČNÁ OSNOVA PREDMETU:

Čo je BOZP, holistický prístup k BOZP
Medzinárodná legislatívna základňa - MOP, EÚ Štátna politika BOZP
Ústava, systém právnych predpisov BOZP

Povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov
Účasť zamestnancov na riadení BOZP
Odborná spôsobilosť, Príprava na povolanie, Príprava školení BOZP

Havarijne opatrenia, prvá pomoc
Postup pri pracovných úrazoch, evidencia a registrácia pracovných úrazov
Osobné ochranné pracovné prostriedky

Bezpečnostno technická služba, pracovné zdravotné služby
Kontrolná činnosť
Dokumentácia BOZP

Posudzovanie rizík pri práci
Metódy posudzovania rizík
Postup pri navrhovaní preventívnych opatrení

Sociálna ochrana zamestnancov
Zákonník práce, pracovnoprávne predpisy, podmienky žien a mladistvých

Technická bezpečnosť, tech. požiadavky na výrobky a preukazovanie zhody
Technické požiadavky na strojové zariadenia,
Technická normalizácia
Vyhradené technické zariadenia

Ochrana zdravia pri práci
Bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovné prostredie
Škodlivé faktory pracovného prostredia - fyzikálne, chemické, biologické
Zdravotná spôsobilosť na prácu

Psychosociálne aspekty práce, pohoda pri práci
Stres, násilie pri práci, medziľudské vzťahy, ľudský činiteľ
Ekonomické aspekty BOZP

Bezpečnosť práce pri stavebných činnostiach
Ochrana pri práci vo výške
BOZP vo výbušnom prostredí

Systém manažérstva BOZP
Implementácia prvkov manažérstva BOZP
Integrovaný systém

Repetitórium
K otázkam ku skúške

Kľúčové slová:

BOZP

systém riadenia

ochrana zdravia

zákonník práce

riziká

havárie

výchovaObsah:
 • Systém riadenia BOZP
  Ochrana zdravia
  Technická bezpečnosť
  Zákonník práce
  Riziká
  POS Kontrola
  havárie, úrazy, OOPP
  Povinnosti, výchova
  Úvod, legislatíva