Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Pracovný úraz a nebezpečná udalosť

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40183
Posledná úprava
06.05.2012
Zobrazené
1 465 x
Autor:
m8888
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nebezpečná udalosť
Podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 543/2002 Z. z., 525/2003 Z. z., 587/2004 Z. z., 277/2005 Z. z.
Predmetom právnej úpravy je ustanovenie podmienok a postupu pri prevencii závažných
priemyselných havárií v podnikoch s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok a na
pripravenosť na ich zdolávanie a na obmedzovanie ich následkov na život a zdravie ľudí,
životné prostredie a majetok v prípade ich vzniku. Zákon sa nevzťahuje na vojenské
objekty a zariadenia, na budovy a zariadenia MV SR, na ktoré sa vzťahuje osobitný
predpis, na nebezpečenstvá majúce pôvod v ionizujúcom žiarení, na prepravu vybraných
nebezpečných látok mimo hraníc podnikov a zariadení, na ktoré sa zákon vzťahuje, ani
na určené podniky, ktoré vykonávajú vyhľadávanie, prieskum, ťažbu a úpravu nerastov
v hlbinných baniach a lomoch alebo pomocou vrtov a zákonom vymedzené skládky
odpadov (ustanovenia osobitných predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci, prevenciu, oznamovanie a zdolávanie havárií a obmedzovanie ich následkov)
ostávajú nedotknuté).
Podľa zákona je závažnou priemyselnou haváriou udalosť, akou je najmä nadmerná
emisia, požiar alebo výbuch s prítomnosťou jednej alebo viacerých vybraných nebezpečných
látok, vyplývajúca z nekontrolovateľného vývoja v prevádzke podniku, ktorá vedie
bezprostredne alebo následne k vážnemu poškodeniu alebo ohrozeniu života alebo zdravia
ľudí, životného prostredia alebo majetku.

Kľúčové slová:

pracovný úraz

BOZP

nebezpečná udalosť

definícia pracovného úrazuObsah:
 • Nebezpečná udalosť
  Registrácia a evidencia pracovných úrazov
  Definícia pracovného úrazu podľa (§ 195 ods. 2 Zákonníka práce)
  Povinnosti zamestnanca pri vzniku pracovného úrazu
  Registrácia pracovného úrazu
  Štruktúra pracovných úrazov
  Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze
  Úraz zamestnanca v inej organizácii
  Literatúra

Zdroje:
 • Ing. Viera Škvarková , Inštitút pre výskum práce a rodiny. Profil bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR a systém pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v SR, 2007
 • Ing. Ivan Majer, PhD, Technická univerzita v Košiciach, elektronické skriptá: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, 2007