Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39664
Posledná úprava
02.03.2012
Zobrazené
1 326 x
Autor:
Stannokar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Definícia BOZP:
→ stav na pracovisku, ktorý poskytuje vysokú mieru istoty, že pri dodržiavaní pravidiel (technologických postupov, bezpečnostných predpisov a pod.) platný pre príslušný pracovný proces a bez pôsobenia nepredvídaných vonkajších vplyvov, nebude na ňom ohrozené zdravie pracovníkov.
→ stav pracovných podmienok vylučujúcich pôsobenie nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu pre pracovníkov.

Legislatívne opatrenia:
- sústava predpisov, ktoré určujú požiadavky bezpečného pracovného procesu, t.j. bezpečnostné predpisy.
- bezpečnostné predpisy obsahujú záväzné ustanovenia (zákazy, príkazy), ktorých cieľom je zaistenie bezpečnosti práce
- sú to predpisy stanovujúce napr. bezpečnostné požiadavky technických zariadení, predpisy o zaobchádzaní s horľavinami ,výbušninami...
- sú vnútropodnikové a hlavne zákonom dané a sú aj v Ústave SR, vnútropodnikové predpisy môžu byť prispôsobované v daných podnikoch

Sociálne opatrenia:
- štátna sociálna politika – zabezpečuje sa prostredníctvom pracovnoprávnych opatrení, sociálnym zabezpečením pri pracovných úrazoch, chorobe, budovaním objektov sociálnej starostlivosti
- podniková sociálna politika je vymedzená hranicami v podniku
...

Kľúčové slová:

BOZP

prednáškyObsah:
 • Definícia BOZP
  Opatrenia na zistenie BOZP v predvýrobe
  Príprava na posudzovanie rizík pri práci
  Identifikácia nebezpečenstva
  Metódy priority ochranných opatrení
  Inšpekcie práce
  Ťažká ujma na zdraví
  Choroby z povolania
  Práca so zobrazovacími jednotkami
  Ručná manipulácia s bremenami
  Osobné ochranné pracovné prostriedky