Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 104   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Teória výrobných technológií
94,8%
2,1 0x
Systém manažérstva kvality
94,1%
0,2 41x
Operatívny manažment výroby - vypracované otázky na skúšku
92,3%
0,2 19x
Riadenie kvality - vypracované otázky na štátnice
92,2%
2,8 13x
Protokoly a sieťové architektúry
91,3%
0,5 6x
Krízový manažment
91,1%
0,3 37x
Etika v zamestnaneckých vzťahoch vo vybranom podniku
90,6%
0,2 18x
Riadenie kvality - štátnicové otázky
90,2%
5,6 22x
Štátnicové otázky z Riadenia kvality
90,2%
7,5 6x
Podnikateľský plán - Euphoria bar
89,7%
0,3 157x
Navrhovanie výrobnych systémov (NVS zadanie)
89,1%
1,3 24x
Krízovy manažmet - prednášky
88,9%
0,2 2x
Ekonomika a manažment výroby
88,9%
2,2 21x
Referáty na predmet Teória výrobných technológií
88,2%
6,9 6x
Semestrálne zadanie z Manažérskej etiky
87,9%
0,1 9x
Strategický manažment
87,8%
0,4 10x
Kužeľová prevodovka - projekt z Časti strojov
87,4%
0,8 36x
Výrobná prax Kovohuty Krompachy a. s.
87,2%
1,5 7x
Vypracované otázky na Technické materiály
87,1%
0,6 9x
Časti strojov 1
86,9%
3,1 10x
Zadanie - Technická príprava výroby
86,6%
2,0 15x
Prednášky - Ekonomické teórie
86,5%
0,2 3x
Pružnosť a pevnosť - ťahák 2.ročník, externisti
86,5%
0,2 40x
Optimalizačné metódy v manažmente - hotové zadania
86,4%
1,8 16x
Nové materiály - zadanie - nomogram (vlastností polyedrických štruktúr)
86,0%
0,5 30x
Referáty z exkurzií - Teória výrobných technológií
85,8%
0,3 0x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
85,7%
0,2 13x
Operatívny manažment
85,7%
0,2 1x
Poslanie, vízia a ciele podniku
85,5%
0,5 30x
Merania z elektrotechniky a elektroniky (rezistor, potenciometer, kondenzátor)
85,2%
0,6 7x
Otázky na aplikovanú matematiku
84,9%
4,0 6x
Swot analýza ako nástroj vo firme - strategický manažment
84,9%
0,2 2x
Elektrotechnika a elektronika (Zadanie č.1 komplet)
84,6%
0,4 7x
Krízový manažment - Krízový plán podniku Panasonic
83,1%
1,1 122x
Meranie reologických vlastností termoplastov
82,9%
0,3 3x
Problémy korupcie na Slovensku v podnikaní a protikorupčné nástroje (referát + prezentácia)
82,9%
2,6 24x
Otázky na skúšku z Elektrotechniky a elektroniky
82,5%
0,2 15x
Ekológia a ochrana životného prostredia - prednášky
82,4%
0,1 5x
Technológie nakladania s odpadmi - zápočet
82,1%
0,1 8x
Meranie tlaku plynu tlakomerom - diagnostika výrobkov
81,9%
0,3 5x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: