Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Operatívny manažment výroby - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39372
Posledná úprava
26.01.2012
Zobrazené
1 693 x
Autor:
tukestudent
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Otázky z predmetu Operatívny manažment výroby na skúšku. Počet otázok 54, vypracovaných podľa skrípt k predmetu. Súčasťou sú aj testy zo skúšky - kombinácie A až O.

1. Riadenie vo výrobe (systém riadenia, princípy riadenia, manažérske štýly)
Systém riadenia: Systém riadenia sa skladá z dvoch hlavných častí: I. Riadiaci systém
II. Riadený systém

Medzi nimi je priama väzba, ak ide o človeka, potom je to :
I. subjekt riadenia
II. objekt riadenia

Princípy riadenia:
• princíp objektívnosti
• konkrétnosti
• optimálnosti
• stimulovania
• demokratic. postupu
• princip jedneho zodpovedneho veduceho

Manažérske štýly:
• autokratický
• demokratický
• liberálny
• konzultativny
• participatívny
• autokraticko-demokratický
• autokraticko-liberálny

2. Tri elementy výrobného systému, šťastný človek a úspech firmy
• technicke prvky - budovy, pristroje, systemy kvality
• ludia- zamestnanci, organ. struktura podniku, timy
• znalosti- riadenie znalosti v podniku, system rozvoja zamestnancov
...

Kľúčové slová:

motivácia

komunikácia

riadenie

5S

time manažment

plánovanie časuObsah:
 • 1. Riadenie vo výrobe ( systém riadenia, princípy riadenia, manažérske štýly )
  2. 3.elementy výrobného systému, šťastný človek a úspech firmy
  3. Manažér a etika, MQ
  4. Manažér v znalostnej ekonomike (požiadavky, generácie manažérov, )
  5. Manažér a stres, techniky na odbúranie stresu
  6. Time manažment (história riadenia sa časom, horizontálny a vertikálny pohľad na čas, generácie time manažmentu)
  7. Plánovanie času (disponibilný fond, výkonnostná krivka, zlodeji času )
  8. Časové štúdie – rozdelenie, význam, snímka operácie,
  9. Chronometráž , metódy momentkového pozorovania
  10. Výkonnosť manažéra a používané techniky
  11. Pracovný čas zmeny – rozdelenie, časový fond práce
  12. Metóda Yamazumi – princípy, hlavné pojmy, význam
  13. Manažér a rozhodovanie ( rozhodovanie podľa miery informovanosti - tabuľky, ďalšie členenie rozhodovania )
  14. Rozhodovací proces a rozhodovacie metódy
  15. Kľúčové vlastnosti informácií , 3 D informácií
  16. Druhy informácií, informačné potreby manažéra v OMV
  17. MIS , bezpečnosť informačných systémov
  18. Výroba – typy , etapy výrobného procesu,
  19. Operatívny manažment výroby ako proces ( 5M, definícia, postavenie )
  20. Operatívny manažment výroby ( upstream, downstream, ciele OM)
  21. Požiadavky na operatívne plánovanie výroby, princípy plánovania
  22. Druhy plánov a postup zostavovania plánu, dopyt a výroba (synchronizácia a emancipácia)
  23. Operatívne plánovanie dopytu a výroby (úlohy, ciele, kroky predpovedania dopytu)
  24. Kusovník – druhy, Gozinto graf
  25. Operatívne plánovanie zásobovania (úlohy a činnosti)
  26. Operatívna evidencia (evidenčné médiá, moderné systémy identifikácie)
  27. Typy podkladov operatívnej evidencie výroby a systémy
  28. Riadenie výroby (činnosti, formy, CIM )
  29. Výrobná dávka, takt, rytmus
  30. Normatívna základňa OMV (členenie, popis noriem spotreby energie)
  31. Zmenové riadenie a odchýlky
  32. Metóda G8D, pohybové štúdie práce
  33. Operatívne zabezpečovanie výroby – obslužné procesy (funkcie, úlohy, druhy)
  34. Pojem facility manažment, história, 3P
  35. Facility manažment a oblasti realizácie
  36. Životný cyklus budovy a výrobku, druhy opotrebovania,
  37. Systémy údržby strojov , prestoj
  38. Autonómna údržba (5S), TPM
  39. Hospodárenie s energiou a energetický manažment, palivová základňa
  40. Zdroje energie (neobnovit. a obnoviteľné) pre výrobu, skladba energetického hospodárstva
  41. Čo ovplyvňuje energetickú spotrebu vo výrobe ( normy spotreby , aspekt 3E, ciele EM v EÚ)
  42. Metóda M & T (význam, prínosy), tvorba diagramov spotreby
  43. Riadenie ľudských zdrojov a rozvoj zamestnancov
  44. Správanie jednotlivca vo výrobe (teória X,Y , Maslovova hierarchia potrieb)
  45. Správanie skupín, úspešnosť tímu
  46. Motivácia a stimulácia vo výrobe ( proces motivácie)
  47. Teórie pracovnej motivácie – teórie potrieb
  48. Motivácia obohacovaním práce a motivácia zmenami
  49. Úlohy komunikácie vo výrobe a virtuálnych tímov
  50. Riešenie konfliktov vo výrobe a disc.pohovory
  51. Nástroje riešenia problémov manažéra vo výrobe (popis 6. pomôcok)
  52. Organizačné štruktúry vo výrobe- delenie , funkcie a deľba práce – smery v zdokonaľovaní
  53. Vytváranie optimálneho pracovného prostredia vo výrobe
  54. Motivovanie a ovplyvňovanie ľudí