Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Ekonomika a manažment výroby

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
2,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7943
Posledná úprava
30.09.2018
Zobrazené
2 086 x
Autor:
venom17
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované štátnicové otazky z predmetu Ekonomika a manažment výroby. Ukážka niektorých vypracovaných otázok:

1. Charakteristika základných ekonomických kategórií
Výkony, ktoré prešli určitým procesom s cieľom vyhovieť predstavám spotrebiteľa. Ak sú tieto výkony určené pre výmenu na trhu, stávajú sa tovarom. Výrobky sú hmotným majetkom, ktoré sa po výrobe v priebehu rozdielne dlhej doby používajú alebo spotrebujú. Výrobky majú tu vlastnosť, že ich môžeme určitú dobu skladovať. Služby sú nehmotný majetok, pri ktorých sa výroba a spotreba časovo kryjú. Službu nemôžeme skladovať. K výrobe akéhokoľvek majetku je potrebné mať k dispozícii prírodné zdroje, ľudské zdroje, kapitálové zdroje a informačné zdroje...

2. Charakteristika manažmentu a hlavné koncepcie euro-amerického manažmentu
Oddelenie vlastníctva od podnikateľského vedenia položilo základy vzniku manažmentu. Manažment sa teda začal formovať až s rozvojom kapitalizmu. Manažment je proces tvorby a udržiavania prostredia, v ktorom jednotlivci pracujú spoločne, v skupinách a účinne dosahujú vybraných cieľov. Manažment je riadenie podnikov fungujúcich v podmienkach trhového hospodárstva, ktoré sa vyznačuje dostatočne pružnou konkurenčnou štruktúrou a nezablokovanými cenovými mechanizmami, schopnými poskytovať kritériá pre objektívnu kalkuláciu, nevyhnutnú na efektívnu alokáciu disponibilných zdrojov, ako aj spontánne impulzy pre ekonomický rast...

3. Výrobný podnik a jeho charakteristika
Výrobný podnik považujeme za určitý systém, celok, ktorý sa skladá z viacerých častí alebo prvkov, ktoré sú prepojené usporiadanými vzťahmi. Každý systém vykazuje určité usporiadanie. Podnik je reálny útvar, v ktorom sú ľudia a ktorí majú rôznorodé vzťahy ku svojmu okoliu. Systém s takýmito vlastnosťami môžeme označiť ako sociálne systémy. Hlavným účelom každého výrobného podniku je výroba a predaj výrobkov, inak povedané príprava hmotných prostriedkov k uspokojovaniu potrieb. V tomto zmysle sú podniky produktívne sociálne systémy. Produktívne sociálne systémy sú reálne útvary vytvorené ľuďmi, ktoré sa okrem iného skladajú z ľudí a majú za cieľ vytvárať nejaké výrobky a ponúkať nimi súvisiace služby za odplatu pre ľudskú spoločnosť...

Kľúčové slová:

ekonomika a manažment výroby

FVT

štátnicové otázky

výrobné technológie



Obsah:
 • 1. Charakteristika základných ekonomických kategórií
  2. Charakteristika manažmentu a hlavné koncepcie euro- amerického manažmentu
  3. Výrobný podnik a jeho charakteristika
  4. Znaky a ciele výrobného podniku
  5. Okolie výrobného podniku a jeho životný cyklus
  6. Základné činnosti výrobného podniku
  7. Ekonomika výrobného podniku
  8. Marketing a jeho postavenie vo výrobnom podniku
  9. Právne formy podniku v SR
  10. Účtovná evidencia a finančná analýza podniku
  11. Logistika a jej postavenie vo výrobnom podniku
  12. Typy organizačných štruktúr výrobných podnikov
  13. Komunikácia, analýza a rozhodovanie vo výrobnom procese
  14. Plánovanie a organizovanie výrobného procesu
  15. Vedenie ľudí a kontrola vo výrobe
  16. Výrobný proces, úlohy a ciele manažmentu výroby
  17. Hierarchia manažmentu výroby
  18. Riadenie výrobného procesu
  19. Operatívny manažment výroby (operatívne plánovanie, evidencia výroby a zmenové konanie)
  20. Štandardizácia vo výrobe
  21. Organizácie výroby a práce
  22. Nové smery v manažmente výroby
  23. Ekonóm a manažér výroby