Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Krízový manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
36 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37106
Posledná úprava
19.04.2011
Zobrazené
2 098 x
Autor:
gretka19
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V spoločnosti, v prírode i vo výrobných procesoch nie je možné vylúčiť vznik krízových javov, ktoré sa negatívne odrážajú na existencii ľudstva a jeho rozvoji. Keďže nie je možné vylúčiť krízy z každodenného života, je nutné hľadať cesty a postupy, ktorých úlohou je minimalizovať vzniknuté škody a zabrániť stratám na životoch i na majetku. Aj podnikové krízy sa vždy vyskytovali. V minulosti sa ale kríza najčastejšie vyvíjala pomaly a spravidla bolo možné pomocou profesionálne vedeného plánovania krízam zabrániť alebo otupiť ich účinky. V posledných rokoch sa výrazne zmenil charakter krízových situácií a preto sú potrebné nové aktivity ako prevencia kríz a ako nástroj na ich zvládnutie. Cieľom predmetu Krízový manažment je oboznámiť študentov s postavením krízového manažmentu, pomôcť zorientovať sa v problematike analýzy krízových situácií, formulovaní stratégií a implementácií navrhovaných riešení.

Krízový manažment je proces sústavného a cieľavedomého usmerňovania výrobných, servisných a podnikateľských činností prostredníctvom podnikových zdrojov zameraných na ochranu ľudských a ekonomických hodnôt, na bezpečnú prevádzku a udržiavanie rovnovážneho stavu podniku vo všetkých oblastiach jeho činnosti.  

Kľúčové slová:

krízový manažment

riziká

organizovanie

kontrolovanie

ovplyvňovanie

krízy organizácií

stratégie podnikuObsah:
 • 1 Krízový manažment.. .......................................................................................... 3
  1.1 Definovanie kríz a ich klasifikácia………………………………………… . 5
  1.1.1 Členenie krízových situácií………………………………………. 10
  1.2 Hlavné funkcie, ciele a úlohy krízového manažmentu ............................ 13
  1.2.1 Funkcie krízového manažmentu ............................................... 13
  1.2.2 Ciele krízového manažmentu ................................................... 14
  1.2.3 Úlohy krízového manažmentu .................................................. 15
  1.2.4 Stupne krízového manažmentu ................................................ 15
  2 Členenie kríz a ich priebeh.. ………………………………………………………. 19
  2.1 Priebeh kríz…………………………………………………………………. 19
  3 Ako sa prevádza (preventívne) krízový manažment ........................................ 26
  3.1 Dielčie oblasti krízového manažmentu ................................................... 26
  4 Určenie krízového potenciálu v podniku ........................................................... 29
  4.1 Ohniská krízy ......................................................................................... 29
  4.2 Analýza stupňa ohrozenia ..................................................................... 30
  4.3 Hodnotenie ohrozenia ........................................................................... 34
  4.3.1 Málo ohrozený podnik ............................................................. 35
  4.3.2 Zásuvkové plány pre stredne ohrozené podniky .................... 36
  5 Stratégie krízového manažmentu .................................................................... 38
  5.1 Odstránenie ohnísk krízy ...................................................................... 40
  5.2 Zabránenie vzniku krízy ........................................................................ 41
  5.2.1 Skoré varovanie a rozpoznávanie ............................................ 41
  5.2.2 Slabé signály .......................................................................... 43
  5.2.3 Zabránenie eskalácii (stupňovaniu konfliktu) .......................... 45
  6 Úspešné zvládnutie krízy .................................................................................. 48
  6.1 Plány do zásuvky .................................................................................. 48
  6.2 Trouble Shooting ................................................................................... 48
  6.3 Image podniku ....................................................................................... 49
  6.4 Využitie krízy ......................................................................................... 51
  6.5 Aktivity pred vznikom krízy .................................................................... 53
  5.6 Aktivity po vzniku krízy .......................................................................... 54
  Literatúra ............................................................................................................... 56

Zdroje:
 • BUREŠ, I.: Marketing pro firmu v krizi. Praha, Management Press, 1995. ISBN 80-85603-89-6
 • GOZORA, V.: Krízový manažment. Nitra, 2000. ISBN 80-7137-802-X
 • REPKA, I.: Manažment nebezpečnej činnosti. Nitra: SPU, 2000.
 • SEDLÁK, M: Manažment. Elita, 1997. ISBN 80-8044-015-8
 • SLÁVIK, Š.: Strategický manažment. Ekonóm, Bratislava, 1997.
 • ŠIMÁK, L.: Krízový manažment vo verejnej správe. Žilina: ŽU-FŠ, 2001. ISBN 80-88829-13-5
 • ŠULÉŘ, O.: Manažérske techniky I.. Olomouc, Rubico, 1995. ISBN 80-85839-06-7
 • ŠULÉŘ, O.: Manažérske techniky II.. Olomouc, Rubico, 1995. ISBN 80-85839-19-9
 • UMLAUFOVÁ, M. – PFEIFER, L.: Prevence a řízení podnikatelské krizev aktuálním českém hospodářském prostředí. Praha, Victoria Publishing, 1995.ISBN 80-85865-52-1
 • WINTERLING, K.: Jak se provádí (preventivně) krízový management. Praha,Babtex, s.r.o., 1998. ISBN 80-900178-5-1