Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Operatívny manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
29078
Posledná úprava
22.01.2012
Zobrazené
1 522 x
Autor:
berny3333
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakteristika procesu manažmentu
Systém sa skladá z 2 častí: riadiaci a riadený systém. Od riadiaceho man. vedie priama väzba k riadenému. Každý z nich má spätnú väzbu, a spätná väzba je aj od riadeného k riadiacemu.
Riadiaci systém má 2 zložky: 1. štruktúra – skladba jeho prvkov a väzieb a pôsobenie medzi nimi, 2 proces riadenia – fungovanie, činnosť or., útvarov, pracovníkov vykonávajúcich riadenie v súlade z cieľmi a zásadami manažmentu
Prístupy k riadeniu z hľadiska obsahu: 1Jednodimenzionálne – sleduje sa jedno hľadisko – tradičný prístup a novšie moderné prístupy, 2 Viacdimenzionálne – integrácia čiastkových char. – funkčnej, rozhodovacej, inf.
Hierarchie úrovni man.: 1. Top man. – strat. man. – vrcholové riadenie zaoberá sa celkovou stratégiou spoločnosti a zásadnými koncepčnými problémami 2. Stredná úroveň – taktický man. – zaoberá sa výkonom podnik. strat. 3. Operatívna úroveň – operatívny man. – zaob. sa každodennou bežnou praxou

Kľúčové slová:

operatívny manažment

riadenie výrobyObsah:
 • 1. Charakteristika procesu manažmentu
  2. Manažér a etika
  3. Manažér v znalostnej ekonomike
  4. Manažér a stres
  5. Time manažment v operatívnom riadení
  6. Plánovanie času (disponibilný fond, výkonnostná krivka, zlodeji času )
  7. Časové štúdie
  8. chronometráž, momentové pozorovanie
  9. Výkonnosť manažéra a čas
  10. Pracovný čas zmeny – rozdelenie, časový fond práce
  11. Metóda Yamazumi – princípy, hlavné pojmy, význam
  12. Manažér a rozhodovanie ( rozhodovanie podľa miery informovanosti - tabuľky,
  13. Fázy rozhodovacieho procesu
  14. Kľúčové vlastnosti a charakteristika informácií pre riadenie
  15. Informačné potreby manažéra
  16. MIS, bezpečnosť informačných systémov
  17. Výroba – typy , etapy výrobného procesu
  18. Operatívny manažment výroby ako proces ( 5M, definícia, postavenie )
  19. Operatívny manažment výroby ( upstream, downstream, ciele OM)
  20. Operatívne plánovanie výroby
  21. Druhy plánov a postup zostavovania plánu, dopyt a výroba (synchronizácia
  23. Kusovník
  24. Operatívne plánovanie zásobovania
  25. Operatívna evidencia výroby
  26. Typy podkladov operatívnej evidencie výroby a systémy
  27. Riadenie výroby (činnosti, formy, CIM )
  28. Výrobná dávka, takt, rytmus
  29. Normatívna základňa OMV (členenie, popis noriem spotreby energie)
  30. Zmenové riadenie a odchýlky
  31. Metóda G8D, pohybové štúdie práce
  33. Pojem facility manažment, história, 3P
  34. Facility manažment a oblasti realizácie
  36. Systémy údržby strojov , prestoj
  37. Autonómna údržba (5S), TPM
  38. Hospodárenie s energiou a energetický manažment, palivová základňa
  39. Zdroje energie (neobnovit. a obnoviteľné) pre výrobu, skladba energetického hospodárstva
  40. Čo ovplyvňuje energetickú spotrebu vo výrobe ( normy spotreby , aspekt 3E)
  41. Metóda M & T (význam, prínosy), tvorba diagramov spotreby
  42. Riadenie ľudských zdrojov a rozvoj zamestnancov
  43. Správanie jednotlivca vo výrobe (teória X,Y , Maslovova hierarchia potrieb)
  44. Správanie skupín, úspešnosť tímu
  45. Motivácia a stimulácia vo výrobe ( proces motivácie)
  46. Teórie pracovnej motivácie – teórie potrieb
  48. Úlohy komunikácie vo výrobe a virtuálnych tímov
  49. Riešenie konfliktov vo výrobe a disc.pohovory