Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Riešenie a odstraňovanie pracovných úrazov

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47150
Posledná úprava
20.11.2017
Zobrazené
272 x
Autor:
mato.lajcak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V mojej semestrálnej práci je zameraná na pracovné úrazy. Je rozdelená do deviatich kapitol. Bližšie sa v nej zaoberám povinnosťami zamestnávateľa, ako pracovnému úrazu prechádzať, jeho povinnosťami voči zamestnancov a rovnako pri situácií, kedy daný úraz nastane. Ďalej sa v semestrálnej práci venujem právam a povinnostiam zamestnanca. Poukazujem na zoznam povolaní s vyšším rizikom pracovného úrazu, či minimálny počet bezpečnostných technikov na pracovisku.

Kľúčové slová:

BOZP

pracovný úraz

choroba z povolania

zamestnávateľ

práva a povinnosti

rekondičný pobytObsah:
 • 1. Vymedzenie základných pojmov
  1.1 Pracovný úraz
  1.2 Choroba z povolania
  1.3 Bezpečnostný technik
  1.4 Autorizovaný bezpečnostný technik
  2. Povinnosti zamestnáveteľa
  2.1 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa
  2.2 Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
  2.3 Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia
  2.4 Kontrolná činnosť
  2.5 Rekondičný pobyt
  2.6 Povinnosti pri pracovnom úraze
  2.7 Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze s pn viac ako tri dni
  2.8 Oznamovanie pracovných úrazov a ich zaznamenávanie v osobitnej evidencii
  3. Odškodňovanie zamestnancov
  4.Práva a povinnosti zamestnancov
  A. práva zamestnancov
  B. povinnosti zamestnancov
  4. Zoznam činností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia
  5. Minimálny počet bezpečnostných technikov na pracovisku podľa počtu zamestnancov
  6. Vývoj počtu chorôb z povolania