Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - poznámky na ťahák

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8883
Posledná úprava
04.05.2018
Zobrazené
1 016 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. § 3 Zákona NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. zamestnanec je
1. fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu,
2. žiak učilišťa, žiak OU, žiak SŠ pri praktickom vyučovaní a študent VŠ pri praktickej výučbe,

3. POSUDZOVANIE RIZÍK PRI PRÁCI je systematické vyhľadávanie a hodnotenie toho, čo môže spôsobiť nežiadúcu udalosť.
- Príprava na posudzovanie rizík
- Vyhľadávanie nebezpečenstiev a ohrození
- Stanovenie rizika, posúdenie bezpečnosti
- Opatrenia na zníženie a odstránenie rizika
- Informovanie zamestnancov a manažérov
- Trvalé mapovanie ohrození, opakovanie


Kľúčové slová:

úraz

rizika

zamestnanec

BOZP

zodpovednosť

vrcholový manažment

školenia

bezpečnosťObsah:
 • § 3 Zákona NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  zamestnanec
  POSUDZOVANIE RIZÍK PRI PRÁCI
  pracovný úraz
  Registrácii podliehajú pracovné úrazy
  POLITIKA BOZP
  Identifikácia rizík
  KONEČNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA BOZP
  Školenia