Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

BOZP - Požiarna ochrana v rafinérii ropy - Slovnaft

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45895
Posledná úprava
25.05.2015
Zobrazené
1 270 x
Autor:
JOLO
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Smestrálná práca z BOZP na tému - protipožiarna ochrana na pracovisku, so zameraním na podniky v ktorých sa spracuvávajú, skladujú alebo vyrábajú horľavé a výbušné látky. Užšie zameranie je na podnik Slovnaft.

Kľúčové slová:

BOZP

Slovnaft

požiarna ochrana

rafinéria ropy

požiar

výbuchObsah:
 • Charakteristika práce
  Technologický postup rafinérie ropy
  Vymedzenie základných pojmov
  Protipožiarne značky
  Požiarno technické zariadenia
  Slovnaft - zákony a vyhlášky vzťahujúce sa na tento podnik v rámci požiarnej ochrany
  Školenie pracovníkov:
  Povinnosti zamestnancov pri požiari

Zdroje:
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výbušnom prostredí. [online]
 • Ropná rafinéria. [online].
 • Informovanie verejnosti o možnom ohrození. [online]
 • Vyhláška MV SR č.96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.
 • Vyhláška MV SR č.124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi
 • Zákon č.314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi.
 • Vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
 • Vyhláška MV SR č.719/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.
 • Požiarna bezpečnosť. [online].
 • Slovnaft a.s: Všeobecné záväzné HSE požiadavky pre dodávateľov v areáli Vlčie hrdlo, Bratislava, Bratislava
 • Požiarne značky. [online].