Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Seminárna práca - bezpečnosť

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44963
Posledná úprava
01.04.2014
Zobrazené
1 326 x
Autor:
nikus.bajlecova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ( BOZP ) je jednou z oblastí, v ktorej si musíme začať urýchlene uplatňovať a osvojovať si pozitívne myslenie, je oblasť ochrany zdravia a majetku. Treba si uvedomiť, že hodnota človeka a cena jeho života je nedefinovateľná, bez ohľadu na sociálny pôvod človeka, na jeho vzdelanie, majetok, náboženské vyznanie a pod. Každá ochrana musí vychádzať z priority ochrany človeka a rovnako i to, že spoločenské náklady na ochranu života musia byť ekonomicky prijateľné. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je nezastupiteľnou povinnosťou a zodpovednosťou zamestnávateľa a všetkých vedúcich pracovníkov. Žiaden podnikateľský subjekt nemôže byť úspešný, ak sa nestará o svojich zamestnancov, o ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, o vyhovujúce pracovné prostredie a pracovné podmienky. Prevencia nebezpečenstiev musí byť založená na schopnosti podnikateľského subjektu zvládnuť problémy BOZP. Každé rozhodnutie, cieľ či činnosť má bezpečnostný charakter, resp. bezpečnostný parameter. V podnikateľskom subjekte to znamená., že každá činnosť od určenia cieľa po realizáciu výrobkov či služieb na trhu, od výberu technológie (pracovného postupu) po organizáciu pracoviska, alebo od obchodnej politiky k poriadku na pracoviskách atď.

Kľúčové slová:

bezpečnosť práce

kontrola

plánovanie

prevencia

úloha

školenieObsah:
 • 1. Úvod
  2. Základné pojmy
  3. Stratégia BOZP
  4. Prevencia BOZP
  5. Úloha BOZP
  6. Plánovanie BOZP
  7. Kontrola BOZP
  8. Ciele riadenia BOZP
  9. Školenie
  10. Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Zoznam použitej literatúry
 • Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov.
 • http://www.bozp.sk
 • Hatina, T.: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - IV. rozšírené vydanie. Bratislava, Eurounion, 2000