Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

BOZP otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44964
Posledná úprava
01.04.2014
Zobrazené
1 100 x
Autor:
nikus.bajlecova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1./Vymenujte všeobecné zásady prevencie podľa ust.§5 zákona č.124/2006Z.z.
a) vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,
b) posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,
c) vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,
d) uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,
e) nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,
f) prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,
g) zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,
h) plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení,
i) vydávanie pokynov na zaistenie BOZP.

Kľúčové slová:

zákon

bozp

zamestnávateľ

práva a povinnosti

zákon 124/2006 Z.z.

bezpečnostno farby

OOPP

rizikaObsah:
 • 1./Vymenujte všeobecné zásady prevencie podľa ust.§5 zákona č.124/2006Z.z.
  2./ Zamestnávateľ je v záujme zaistenia BOZP povinný podľa ust.§6 odst.1 zákona č.124/2006Z.z vymenujte a popíšte všeobecné povinnosti zamestnávateľa.
  3./Zamestnávateľ je v záujme zaistenia BOZP povinný podľa ust.§6 odst.2 zákona č.124/2006Z.z vymenujte a popíšte povinnosti zamestnávateľa pri zaistení OOPP.
  4./Zamestnávateľ je v záujme zaistenia BOZP povinný podľa ust.§7 zákona č.124/2006Z.z vymenujte a popíšte oboznamovanie a informovanie zamestnancov.
  5./Zamestnávateľ je v záujme zaistenia BOZP povinný podľa ust.§8 zákona č.124/2006Z.z vymenujte a popíšte povinnosti pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia.
  ...
  ...
  ...
  39./Vysvetlite z akých princípov vychádza filozofia posudzovania rizík?
  40./Vysvetlite zásady tvorby riadenia rizík podľa zákona o BOZP §58.
  41./Vysvetlite čo má zahŕňať príprava na posudzovanie rizík v podniku ?
  42./Popíšte pojmy: - identifikácia nebezpečenstiev, - identifikácia ohrození.
  43./Vysvetlite a popíšte metódy na výpočet a hodnotenie rizika.

Zdroje:
 • škola, spolužiaci, internet, knihy, knižnica