Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Nadobúdanie štátneho občianstva - Pôsobnosť Ministerstva vnútra a polície

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46433
Posledná úprava
30.11.2021
Zobrazené
1 401 x
Autor:
true
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Ak niektorý zo štátnych občanov počuje slovné spojenie štátne občianstvo pravdepodobne si automaticky predstaví niečo samozrejmé, niečo tak samozrejmé, že nemá dôvod zamýšlať sa nad tým, čo to vlastne štátne občianstvo vo svojej podstate a je a aký má toto jednoduché slovné spojenie dopad na jeho život na území Slovenskej republiky, vlastne na život ako taký a to bezohľadu nato kde sa práve nachádza, či cez aké štátne územie práve prechádza. Kdežto ak skúsite spomenúť pojem štátne občianstvo cudzincovi, ktorý práve vyšiel z budovy oddelenia cudzineckej polície Slovenskej republiky alebo Okresného úradu, pričom tieto útvary navštívil za účelom nadobudnutia štátneho občianstva Slovenskej republiky má pravdepodobne pred očami množstvo tlačív, formulárov a za zdanlivo jednoduchým slovným spojením vidí nekonečný a nesmierne zložitý proces, ktorý musí spoznať a absolvovať ak chce byť štátnym občanom Slovenskej republiky. Obaja, štátny občan ako aj cudzinec pravdepodobne presne nevedia definovať a vysvetliť čo štátne občianstvo znamená, ale ak sa rozhodnete na túto problematiku spýtať pracovníka Okresného úradu alebo príslušníka Policajného zboru, služobne zaradeného na oddelení cudzineckej polície mal by Vám bezpochyby vedieť vysvetliť čo všetko na úseku nadobúdania štátneho občianstva realizuje útvar Policajného zboru ako aj ostatné zložky spolupodieľajúce sa na procese nadobúdania štátneho občianstva. Cieľom mojej seminárnej práce bude priblížiť a popísať prácu jednotlivých štátnych orgánov participujúcich v procese nadobúdania štátneho občianstva. Problematika štátneho občianstva je pomerne rozsiahla, preto pokladám za nevyhnutné v úvode ozrejmiť a aspoň trochu priblížiť základné pojmy spájané so štátnym občianstvom a taktiež je nutné sa v krátkosti zaoberať aj historickými aspektami vývoja štátneho občianstva na území dnešnej Slovenskej republiky.
...

Kľúčové slová:

policajný zbor

Akadémia PZ

štátne občianstvo

Ministerstvo vnútra

občan

ústavné právo

občianstvo

udelenie občianstva

trvalý pobyt

azylObsah:
 • Úvod 3
  1 Štátne občianstvo 4
  1.1 Štátne občianstvo v kontexte dejín 5
  1.2 Vývoj štátneho občianstva Slovenskej republiky 5
  2 Nadobúdanie štátneho občianstva 7
  2.1 Spôsoby nadobúdania štátneho občianstva 7
  2.1.1 Určenie štátneho občianstva 7
  2.1.2 Voľba štátneho občianstva 7
  2.1.3 Štátne občianstvo maloletých 7
  2.1.4 Narodenie 8
  2.1.5 Osvojenie 8
  3 Udelenie štátneho občianstva SR 9
  3.1 Podmienky udelenia štátneho občianstva 9
  3.2 Konanie o udelení štátneho občianstva 11
  3.2.1 Postup útvaru Policajného zboru vo veci udelenia štátneho občianstva 12
  Záver 14
  Zoznam použitej literatúry 15

Zdroje:
 • PALÚŠ, I - SOMOROVÁ, Ľ. Štátne právo Slovenskej republiky: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2010. 558 s. ISBN 978-80-7097-787-3
 • PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava: Právnická fakulta UK v Bratislave, 2001. 63 s. ISBN 80-7160-146-2
 • Rozkaz riaditeľa ÚHCP P PZ č. 23/2013
 • Zákon č. 460/1992 Z.z. Ústava Slovenskej republiky, čl. 5
 • Zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky