Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

VP Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti

«»
Prípona
.rtf
Typ
analýza
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
4758
Posledná úprava
12.10.2017
Zobrazené
1 506 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V průběhu historie se vyvinuly 2 odlišné systémy:
1) angolamerický - evropský systém vznikal v letech fr. buržoasní revoluce a v r. 1866 jako výsledek přirozenoprávních teorii vzniká první autorský zákon na území Evropy - zavádí 50ti letou ochranu autorských děl po smrti autora.
2) copyrightový - historie - od 2. pol. 17.stl., kdy byl v Anglii publikován zákon leasing sing at, který se týkal knižních publikací, chránil nakladatele, ne autory - zakládá registr registrovaných knich. R. 1710 v Anglii přijat zákona "statuta svaté Anny" vztahuje se už k autorům samým - ustanovuje povinnost uložit 9 kopii publikací v různých národních anglických knihovnách - je třeba splnit určité formální požadavky.

Principielní odlišnosti
- evr. systém autorských práv je založen na principu neformálnosti
- evr. systém reflektuje zásadu neformálnosti tím, že stanovuje, že autorské dílo je chráněno v okamžiku vzniku díla ve vnímatelné podobě (vztahuje se i na skici)
- zatímco v copyrightovém systém byla historicky zapotřebí registrace - podobný princip jako u nás u ochranných známek a patentů - v současné době není potřeba registrace jako taková a formalismus se transformoval - dílo musí být zachyceno v hmotné podobě - pro vznik autorskopr. ochrany není zapotřebí registrace, ale pouze vyjádření díla v hmotné podobě

Kľúčové slová:

autorské právo

prameny

internet

licenční smlouvy

složka díla

patentyObsah:
 • Principielní odlišnosti
  Konkrétní ustanovení am. copyrightového zákona z r. 1976
  Smluvní agenda
  Počítačové programy
  historie ochrany
  prameny:
  právo EU
  naše úprava
  co je to autorské dílo
  vznik a obsah autorského práva k poč.programu
  Jaké zákonné licence jsou v §66 upraveny
  Internet a právo
  autorský zákon
  užití na internetu - klasické
  úřední a zpravodajská licence
  aplikace law
  aktuální problémy
  Autorské právo a EU
  ad 1. harmonizace obecně
  rozhodnutí ESD
   na základě zelené knihy celkem přijato 5 směrnic
  Zúčastněné subjekty, typy smluv, specifika muzikálové tvorby
  licenční smlouvy
  Otázka hudebního nakladatelství - hudební publishing
  Výroba audiovizuálních děl
  Hudební složka díla
  Kolektivní správa práva
  Jak se KS dovídá o
  V rámci internetu užití autorských děl
  Oblast průmyslových práv
  Aktuality
  jednotlivé předměty:
  Patenty
  Užitné vzory
  Průmyslové vzory
  Aktuality oboru práv na označení
  Ochranné známky
  Označení původu
  Obchodní firma