Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Personálne kompetencie osobnosti učiteľa a ich realizácia

«»
Prípona
.rtf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10389
Posledná úprava
15.11.2018
Zobrazené
10 660 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
O kľúčových kompetenciách sa zvykne hovoriť ako o novom fenoméne vo vzdelávaní. Tento pojem vznikol v približne 70-tych rokoch 20 storočia v oblasti ekonómie, kde predstavoval súbor špecifických požiadaviek na uchádzača o prácu. Do oblasti vzdelávania prešiel koncom 90-tych, kde slúži ako premostenie medzi požiadavkami kladenými zamestanávateľmi na trhu práce a profilom absolventa.
Preto vo vyspelých štátoch sveta je snaha nájsť, definovať a v ľuďoch rozvíjať také kompetencie (zručnosti, schopnosti, vedomosti a postoje), ktoré sú využiteľné vo väčšine (aj v zatiaľ ešte neexistujúcich) povolaní, ktoré umožnia jedincovi zastávať celý rad pracovných pozícií a funkcií, vykonávať rôzne povolania a ktoré sú vhodné na riešenie celého radu väčšinou nepredvídateľných problémov, ktoré umožnia jedincovi úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, osobnom i spoločenskom živote. Takéto kompetencie sa volajú kľúčové kompetencie.

Kľúčové slová:

kľúčové kompetencie

personálne kompetencie

návrh realizácie personálnej kompetencie

aplikácia

zdravotnícky asistent

didaktika odborných predmetovObsah:
  • Kľúčové kompetencie
    Personálne kompetencie
    Návrh realizácie a aplikácie personálnej kompetencie v učebnom odbore zdravotnícky asistent
    Použitá literatúra

Zdroje:
  • Turek I.: Ciele vyučovacieho procesu, Bratislava: MC MB, 1995, ISBN 80-85185-93-89.,
  • PETLÁK, E.: Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS, 1997. 270 s. ISBN 80-88778-49-2,
  • HRMO, R.,TUREK, I.: Kľúčové kompetencie 1. Bratislava: STU, 2003. ISBN 80- 227-1881-5,