Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Financie a mena (teória financií, finančné operácie, finančný trh...)

«»
Prípona
.rtf
Typ
prednášky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12998
Posledná úprava
23.09.2020
Zobrazené
978 x
Autor:
zuzi442
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Financie a mena

Predmet teórie financií
Peniaze v národnom hospodárstve sa prejavujú ako:
- peňažná zásoba
- peňažné operácie

peňažná zásoba - hotovostné a bezhotovostné peňažné prostriedky v domácej a zahraničnej mene jednotlivých ekonomických subjektov (FO, PO, obce, mestá, okresy, kraje, štát)
peňažné operácie - kvantitatívne a kvalitatívne zmeny peňažnej zásoby. Ide o finančné a menové operácie, ktoré tvoria obsahové náplne pojmu financie a mena.

Finančné operácie sa delia na:
- finančné operácie v užšom slova zmysle - platobné peňažné operácie
- finančné operácie v širšom slova zmysle - platobné transformačné a emisné peňažné operácie
platobné peňažné operácie sa delia do 6 skupín:
- fiškálne
- kreditné
- asekuračné transformačné
- sekuritné
- dôchodkové
- tovarovo peňažné - realizačné
Fiškálne peňažné operácie: súvisia so štátnym rozpočtom (pokladnicou), majú obligatórny charakter, ide o priame a nepriame dane, clá, správne, súdne poplatky a pod. majú príjmový a výdavkový charakter, sú typické pre daňovníctvo
Kreditné peňažné operáie: ide o splácanie a poskytovanie bankových úverov a pôžičiek, sú typické pre bankovníctvo
Asekuračné peňažné operácie: ide o poisťovacie peňažné operácie, majú charakter obligatórnych a fakultatívnych peňažných platieb
Sekuritné peňažné operácie: Ide o nákup a predaj emitovaných cenných papierov a nových cenných papierov - akcie, dlhopisy. Peňažné operácie uskutočňujú špecializované inštitúcie - burzy
Dôchodkové peňažné operácie: Týkajú sa obyvateľstva. Ide o pracovné, sociálne a kapitálové dôchodky
Tovarovo - peňažné operácie: Slúžia na sprostredkovanie kúpy alebo predaja tovarov. Uskutočňujú sa medzi podnikmi a medzi podnikmi a obyvateľstvom.

Kľúčové slová:

financie

mena

teória financií

finančné operácia

trh

finančný trh

banka

bankový systém

centrálna banka

poisťovníctvo

verejné financieObsah:
 • Predmet teórie financií
  Finančné operácie
  Základné podmienky existencie a fungovania finančného trhu
  Funkcie finančného trhu
  Štruktúra finančného trhu
  Bankový systém
  Centrálna banka
  Európsky systém centrálnych bánk (ESCB)
  Komerčné (obchodné) banky
  Medzinárodné finančné inštitúcie
  Poisťovníctvo
  Podnikové financie
  Verejné financie