Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Podnikanie právnických osôb

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38963
Posledná úprava
05.12.2011
Zobrazené
1 217 x
Autor:
martin607
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Témou tejto práce, je opísať možnosti, výhody a nevýhody podnikania právnických osôb v Slovenskej republike. Vzhľadom k tomu, že táto oblasť je veľmi obsiahla, zameriam sa na typ právnickej osoby Spoločnosť s ručením obmedzeným.

Výber z teórie
Definícia podnikateľov
Podnikanie môžu vykonávať buď jednotlivci (fyzické osoby), ktoré sú zapísané v živnostenskom registri, alebo aj obchodné spoločnosti (právnické osoby). Za podnikateľa sa podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vždy pokladá právnická osoba, ktorá podlieha povinnosti zápisu do obchodného registra. Sú to všetky obchodné spoločnosti a družstvá, ako i právnické osoby, ktoré sú povinné zapísať sa do obchodného registra podľa osobitných predpisov. Obchodnou spoločnosťou nie je však spoločné podnikanie niekoľkých fyzických alebo právnických osôb, pri ktorom sa nevytvára zvláštny právny subjekt s vlastným obchodným imaním a obchodný menom.  

Kľúčové slová:

s.r.o.

podnikanie

založenie

likvidácia

právnická osoba

spoločnosť

náročnosťObsah:
 • Úvod
  Výber z teórie
  Definícia podnikateľov
  Rozdelenie právnických osôb
  Popis jednotlivých foriem právnických osôb
  Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Založenie s.r.o.
  Výber obchodného mena
  Výber predmetu podnikania
  Sídlo spoločnosti
  Dokumenty potrebné na založenie spoločnosti
  Poplatky súvisiace so založením spoločnosti s ručením obmedzeným
  Reštrukturalizácia, konkurz, zrušenie a zánik
  Administratívna náročnosť a problémy pri podnikaní
  Povinnosti podnikateľa
  Daňové povinnosti
  Ostatné povinnosti
  Záver
  Bibliografia

Zdroje: