Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Účtovníctvo (vývoj účtovníctva, základy účtovníctva, majetok, súvaha...)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13774
Posledná úprava
17.06.2021
Zobrazené
790 x
Autor:
reamon87
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vývoj účtovníctva
Historický

Vznikom deľby práce a výmeny tovarov už v prvotno-pospolnej spoločnosti existovala veľmi jednoduchá evidencia, realizovaná rytím do stromov alebo kostí, pričom jednotlivé ryhy symbolizovali nejaké čiastky - v prípade dlžoby mali dlžník aj veriteľ každý svoju “palicu” s rovnakými ryhami - splácaním pôžičky z nej vždy danú časť odlomili. V Peru používali prírodné materiály umožňujúce robiť uzly, ktoré mali rovnakú funkciu ako ryhy - neskôr ich rozlišovali aj farbou. V Číne a Egypte sa používalo obrazové písmo, v Grécku a Ríme, kde účty slúžili hlavne vládnucej triede, sa používali rozličné materiály, napríklad hlinené tabuľky/črepiny alebo morské lastúry. Neskôr v Egypte začali na prenos informácií používať listy v tom čase hojne rozšírenej rastliny, papyrusu. Listy boli 7 až 27 cm široké a asi 35 cm dlhé. Stáčali sa do zvitkov a ukladali do puzdier, ktorých materiál sa líšil podľa vzácnosti dokumentu.

Začiatky podvojnej sústavy sa objavujú v 13. storočí v Taliansku, ktoré bolo v tom čase obchodne veľmi vyspelou krajinou. V roku 1494 vydal Luca Pacioli knihu, v ktorej popísal základy podvojného účtovníctva a jeho logika sa nezmenila dodnes.

U nás sa účtovníctvo objavuje v polovici 18. Storočia, významnými predstaviteľmi sú (väčšinou profesori a niektorí ešte aj žijúci) Fiala, Cisárek, Králiček, Laučík.

1946 Základná reforma
“Jednotná sústava podnikového počtovníctva”
-zmiešaná ekonomika, účtovníctvo bolo podriadené daniam

1953 Národohospodárska evidencia
-účtovníctvo sa degradovalo, stratil sa jeho význam pre finančné riadenie, všetko sa riešilo centrálne, úplne zmizlo vnútropodnikové účtovníctvo

1966-7 Jednotná sústava sociálno-ekonomických informácií
-centralistický vplyv, ale rehabilitácia vnútropodnikového účtovníctva, ako celok bolo ale stále chápané iba ako štatistika

1993 Porevolučná reforma
-účtovníctvo sa prispôsobilo trhovým podmienkam (pri rozhodovaní, systém ktorého štátu prebrať nakoniec ostali iba francúzsky a nemecký (daňovo zameraný) - nakoniec vybrali francúzsky)
...

Kľúčové slová:

účtovníctvo

majetok

súvaha

inventúra

ekonomika

účet

účtovný doklad

účtovná kniha

financie

zisk

výnos

peniaze

investícia

fond

kapitál

účtovný zápis

závierka

uzávierkaObsah:
 • 2. Predmet Účtovníctvo 2
  2.5 Témy prednášok (cvičení) 2
  3. Vývoj účtovníctva 3
  3.1 Historický 3
  3.2 U nás 3
  4. Základy účtovníctva 3
  4.1 Základné pojmy 3
  4.2 Význam účtovníctva 4
  4.3 Účtovná jednotka 4
  4.4 Podnik, jeho ciele a funkcie 4
  4.5 Základný cieľ, predmet a charakteristické rysy účtovníctva 4
  4.6 Účtový informačný systém 5
  4.6.1 Účtovné obdobie 5
  4.6.2 Finančné účtovníctvo 5
  4.6.3 Nákladové (vnútropodnikové) účtovníctvo 5
  4.6.4 Manažérske účtovníctvo 6
  4.6.5 Funkcie účtovného informačného systému 6
  4.7 Účtovné systémy u nás 6
  4.7.1 Zákon o účtovníctve 7
  5. Majetok 7
  5.1 Predmet účtovníctva 7
  5.2 Triedenie majetku 7
  5.3 Zdroje majetku 8
  5.3.1 Dva pohľady na majetok 9
  6. Súvaha 9
  6.1 Inventúra 9
  6.1.1 Inventúrny súpis 10
  6.1.2 Inventarizácia 10
  6.2 Tvar súvahy 10
  6.3 Náležitosti súvahy 11
  6.4 Formy súvahy 11
  6.5 Druhy súvah 12
  7. Súvaha v pohybe 12
  7.1 Hospodárske operácie 12
  7.1.1 Príklad nepôsobivých hospodárskych operácií 13
  7.1.2 Príklad hospodárskych operácií pôsobivých 14
  7.2 Zisťovanie hospodárskeho výsledku 16
  8. Účet ako prameň ekonomických informácií 17
  8.1 Jednoduchý účtovný zápis 17
  8.1.1 Začiatočný účet súvahový 17
  8.1.2 Súvahové účty 17
  8.1.3 Výsledkové účty 18
  8.1.4 Účet ziskov a strát a konečný účet súvahový 18
  8.2 Zložený účtovný zápis 18
  8.2.1 Príklad zloženého účtovného zápisu 18
  8.2.2 Príklad kúpy a následného predaja 22
  8.3 Analytická evidencia 23
  8.3.1 Súpis analytickej evidencie 23
  8.4 Tabuľková predvaha 23
  8.4.1 Príklad tabuľkovej predvahy 24
  8.5 Iné účtovné doklady a knihy 26
  9. Účtová osnova 27
  9.1 Princípy dodržované pri zostavení účtovej osnovy 28
  9.1.1 Princíp uzávierkového hľadiska 28
  9.1.2 Brutto princíp sledovania nákladov a výnosov 28
  9.1.3 Princíp sledovania a vyčíslenia hospodárskeho výsledku podľa jednotlivých činností 28
  9.1.4 Princíp členenia majetku a záväzkov z hľadiska času na krátkodobé a dlhodobé 29
  9.1.5 Reálne vykázanie majetku finančnej a dôchodkovej situácie podniku 29

Zdroje:
 • Soukupová: Účtovníctvo
 • NR SR: Zákon o účtovníctve 563/91, platný od 1.1.92, v plnom znení od 1.1.93
 • Máziková: Zbierka neriešených príkladov z účtovníctva