Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Motivácia zamestnancov: semestrálna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7015
Posledná úprava
23.11.2017
Zobrazené
3 550 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zadefinovať pojem motivácia ľahko pomôže slovník cudzích slov, v ktorom nájdeme množstvo synonym: odôvodnenie, zdôvodnenie, uvedomovaná pohnútka, energetická stránka správania, alebo všetky faktory, ktoré vyvolávajú, udržiavajú alebo usmerňujú správanie indivídua... a takto môžeme pokračovať ďalej. Pojem motivácie je veľmi široký a zároveň málo objasnený pojem. Nie je ju možné priamo pozorovať ani merať. Vyvodzujeme ju zo zmien v správaní človeka. Vo všeobecnosti je to však vôľa konať. Základom slova je „motio“, ktoré znamená duševný podnet alebo vášeň. Slovo sa vzťahuje na všetko, čo človek prežíva a na čo je možné pýtať sa otázkou prečo. Motivácia je zložitý komplex motívov rôzneho charakteru a sily. Jej zdrojom sú neuspokojené potreby a túžby.
„Psychológia definuje motiváciu ako súbor faktorov, ktoré vyvolávajú, udržiavajú a usmerňujú psychickú aktivitu človeka v prípade, ak vznikne stav psychickej nerovnováhy, teda keď je porušená vnútorná homeostáza. Za normálnych okolností tento stav nerovnováhy vedie k dynamizovaniu vnútorných psychických procesov a zložiek, ktoré vedome alebo podvedome pôsobia v smere znovuobnovenia psychickej rovnováhy (homeostázy), ku ktorej narušeniu došlo.
Navonok sa motivácia prejavuje ako určitá energetická stránka správania, vnáša doň dynamiku, vedie k aktivácii, zmene, úprave alebo inhibícii činností.“
Motivovať niekoho znamená dosiahnuť, aby vložil do svojej práce čo najviac úsilia. Motivovanie ľudí znamená uvádzať ich do pohybu tým smerom, ktorým chceme aby sa uberali v súvislosti s dosiahnutím určitého cieľa.

Kľúčové slová:

motivácia

zamestnanci

pochvala

herzbergova teória

motivačné faktory

psychológiaObsah:
 • Obsah 1
  Pojem motivácie 2
  Motívy a ich klasifikácia 2
  Motivačné faktory 3
  Motivácia zamestnancov 3
  Motivačná aktivita a motivačný profil 3
  Základné teórie motivácie 5
  Maslowova hierarchia potrieb 5
  Herzbergova teória 5
  Teória očakávania 6
  McGregorova teória X, teória Y a jej význam 7
  Motivačné techniky 8
  Motivácia prostredníctvom systému hmotných odmien 8
  Motivácia systémom „riadenie podľa cieľov“ 8
  Motivácia pochvalou 9
  Motivácia poskytnutím školenia, odborného vedenia či zácviku 9
  Motivácia osobnými ohodnoteniami 9
  Zdroje 11

Zdroje:
 • Madsen, K. B.: Teorie motivace, ČSAV Praha, 1982
 • Rašek, A.: Hodnotová orientace a pracovní výkonnost. Moderní řízení 1997, s. 87
 • Szarková M.: Motivačný profil. PMPP 1988, s. 64-67
 • Szarková M.: Psychológia pre manažérov a podnikateľov. Sprint 2007, s. 182
 • Šaling S., Ivanová-Šalingová M., Maníková Z.: Veľký slovník cudzích slov. SAMO 2006