Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Manažérska komunikácia (efektívna komunikácia, verbálna kominikácia, neverbálna komunikácia, komunikácia na pracovisku, vyjednávanie...)

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13946
Posledná úprava
22.02.2022
Zobrazené
2 144 x
Autor:
kony744
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
K najvýznamnejším aktivitám personálnej, riadiacej a vzdelávacej práce patrí interpersonálna komunikácia. Nie však všetci účastníci komunikačného procesu, aj napriek tomu, že ju denne využívajú, dokážu komunikovať efektívne.
Komunikácia je základným spojovacím článkom medzi ľuďmi v procese riadenia. Len prostredníctvom komunikácie môžu ľudia v každej organizácii pracovať efektívnejšie ako celok.
Komunikácia nemôže existovať bez ľudí vykonávajúcich určitú činnosť. Môže byť zložitá alebo celkom jednoduchá, veľmi formálna, ale i neformálna - závisí od podstaty odosielaného odkazu a od vzťahu medzi odosielateľom a príjemcom.
Efektívna komunikácia je základným predpokladom úspešného fungovania každej organizácie.
Zmeny, s ktorými sa stretávame v súčasných organizáciách možno charakterizovať nasledovne:
- prichádzajú oveľa komplexnejšie, či sa týkajú štruktúry alebo technológie,
- ekonomické a trhové podmienky, kvalita výroby a služieb sú účinnejšie a efektívnejšie,
- legislatíva vyžaduje od manažérov zavádzanie politických a praktických zmien do života vlastných organizácií,
- zamestnanci, zvlášť mladí, očakávajú od svojich zamestnávateľov nielen vysoké zárobky, ale tiež osobné a pracovné uspokojenie,
- ľudia sú viac závislí od horizontálnych komunikačných kanálov. S rastúcou komplexnosťou sa oveľa rýchlejšie zvyšuje potreba informačnej výmeny medzi odborníkmi na horizontálnej úrovni ako vo vertikálnom smere.
Pri pohľade na súčasné zmeny v organizáciách je jasné, že manažéri musia komunikovať efektívne, na úrovni zodpovedajúcej ich postaveniu.
Odpoveď na otázku „prečo komunikovať?“ môže mať rôznu podobu:
...

Kľúčové slová:

komunikácia

manipulácia

manažér

verbálna komunikácia

rozhovor

neverbálna komunikácia

mimika

posturika

vyjednávanie

schôdza

porada

medzinárodná komunikácia

informáciaObsah:
 • 1. EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA 1
  1.1. Úvod do problematiky 1
  1.2. Podstata komunikačného procesu 2
  1.3. Sociálna komunikácia 4
  1.4. Komunikácia v organizácií 5
  1.4.1. Predpoklady efektívnej vnútropodnikovej komunikácie 6
  1.4.2. Fázy komunikácie 6
  1.4.2.1. Fáza pseudokomunikácie 6
  1.4.2.2. Fáza manipulovania 7
  1.4.2.3. Fáza odbúravania komunikačných bariér 7
  1.4.2.4. Fáza skutočnej komunikácie 7
  1.4.3. Formy a prostriedky vnútropodnikovej komunikácie 8
  1.4.3.1. Formy vnútropodnikovej komunikácie 8
  1.4.3.2. Prostriedky vnútropodnikovej komunikácie 8
  1.5. Význam komunikácie v práci manažéra 9
  1.6. Manažérsky štýl a komunikácia 11
  1.7. Prekážky v komunikácii 13
  1.8. Komunikačné kompetencie 16
  1.8.1. Správa/odkaz 16
  1.8.2. Interná komunikácia 17
  1.8.2.1. Komunikácia nadol 17
  1.8.2.2. Komunikácia nahor 18
  1.8.2.3. Horizontálna komunikácia 19
  1.8.2.4. Diagonálna komunikácia 20
  1.8.2.5. Neformálna komunikácia 20
  1.8.3. Externá komunikácia 21
  1.8.4. Komunikačné kanále 21
  1.8.4.1. Výdatný kanál 22
  1.8.4.2. Výber kanála 22
  ...
  10. KOMUNIKÁCIA AKO ZÁKLAD ODOVZDÁVANIA INFORMÁCIÍ 96
  11. KOMUNIKÁCIA V MARKETINGU 101
  11.1. Nadlinkové aktivity 101
  11.2. Podlinkové aktivity 106
  12. KOMUNIKÁCIA A STRATÉGIA PREDAJA 113
  12.1. Komunikácia pri predaji 113
  12.2. 114
  12.3. Ako prekonať frustráciu 115
  12.4. Ako získať verného zákazníka 116
  12.5. Predaj po telefóne 118
  12.6. Budovanie tímu predajcov 120
  12.7. Skupinová prezentácia 122
  12.8. Techniky predaja 123
  13. ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ 126
  13.1. Identifikácia potrieb 126
  13.2. Školenie a rozvoj 127
  13.3. Učenie 127
  13.4. Prístup ku školeniam komunikačných zručností 128
  13.4.1. Metódy aktívneho učenia 129
  13.4.2. Transakčná analýza 131
  13.4.3. Akčné učenie 134
  13.4.4. Vzdelávacie metódy 135
  13.5. Dizajn programu komunikačných zručností 139
  13.6. Základné komunikačné zručnosti 140
  ...

Zdroje:
 • Adler, R. B. - Rosenfeld, L. B. - Towne, N. et al.: The Process of Interpersonal Communication. Orlando : Harcourt Brace College Publishers, 1998, s. 5-414, ISBN 0-15-5039776
 • Bentley, T. J.: Report Writing in Business. Londýn, Kogen Page, 1988, s. 57-58, ISBN 80-85424-40-1
 • Bland, M. - Jackson, P.: Effective Employec Communication. Londýn, Kogen Page, 1990, s. 57-58, ISBN 80-85424-40-1
 • Bone, D.: A Practical Guide to Effective Listening. Londýn, Kogen Page, 1988, s. 53, ISBN 85424-40-1
 • Brock, S. - Cambell, S. R.: How to Write a Staff Manual. Londýn, Kogen Page, 1990, s. 237-238, ISBN 85424-40-1
 • Bureš, I.: 10 zlatých pravidiel. Praha, Management Press, 1997
 • Bureš, I.: Jak úspěšne řídit prodejní tím. 2. vydanie, Praha, Management Press, 1997, s. 92-103, ISBN 80-85943-32-8
 • Dobšovič, Ľ.: Naučte sa riešiť konflikty. Komunikácia a sebaúcta v medziľudských vzťahoch. Bratislava, Fontana, 199.., s. 63-96