Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 571   projektov
7 nových

Lobing, Mobbing, Sexuálne obťažovanie

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
30334
Posledná úprava
19.02.2014
Zobrazené
1 876 x
Autor:
dobbi03
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Lobing predstavuje špecifický typ interpersonálnej komunikácie, ktorý slúži na presadzovanie podnikových záujmov prostredníctvom ovplyvňovania legislatívneho prostredia. Je to legálny nástroj, ktorým môže podnik vplývať na verejné inštitúcie. Predstavuje špecializovanú a odbornú reprezentáciu prostredníctvom širokej škály prostriedkov, ktoré v zásade vylučujú korupčnú výmenu služieb. Ako reprezentant partikulárnych záujmov lobbista dodáva informácie a techncko-odborné expertízy, ktoré môžu byť užitočné pri definovaní legislatívnej a správnej regulácie.
Prvopočiatky lobingu môžeme nájsť už v histórii, kedy medzi sebou bojovali skupiny ľudí o moc. Počas vývoja sa menila jeho forma a v najväčšej miere sa rozšíril v demokratických krajinách, kde existuje voľná súťaž záujmov. Tu je zákonmi a predpismi vymedzené, čo je v lobingu dovolené a čo nie.
Na slovensku sa v súčastnosti vyskytujú dva protichodné názory na lobing. Na jednej strane je to legálny prostriedok na ovplyvňovanie vlády, štátnej správy a iných verejných inštitúcií. V tomto zmysle využíva legálne nástroje ako sú občianske petície, mediálne kampane, protestné a nátlakové akcie a financovania politických strán (sponzoring - členské príspevky, dary).
Na strane druhej je lobing kritizovaný z hľadiska využívania rôznych neetických a nezákonných praktík akými sú korupcia, úplatkárstvo, klientelizmus a vydieranie. Používanie týchto praktík zákon zakazuje a trestne postihuje.

Kľúčové slová:

Lobing

Mobbing

Sexuálne obťažovanie

Komunikácia v ManažmenteObsah:
 • 1 Lobing 4
  1.1 Lobistický kontakt 4
  1.2 Fázy lobovania 4
  1.3 Formy lobingu a lobistických kontaktov 5
  1.4 Lobistické taktiky 5
  1.5 Zásady efektívneho lobovania 6
  1.6 Najčastejšie chyby v lobingu 6
  2 Mobbing - šikanovanie na pracovisku 8
  2.1 Definícia mobbingu 8
  2.2 Prejavy mobbingu 8
  2.3 Miesta vzniku mobbingu 10
  2.4 Priebeh mobbingu 11
  2.5 Ako sa možno brániť proti mobbingu? 11
  2.6 Ako bojovať proti mobbingu? 11
  2.7 Postoje manažmentu 12
  3. Sexuálne obťažovanie 13
  3.1 Čo robiť proti sexuálnemu obťažovaniu? 13
  3.2 Prieskum sexuálneho obťažovania na Slovensku 13
  3.3 Sexuálne obťažovanie: Mýty a realita 14
  Záver 16
  Zoznam použitej literatúry 17

Zdroje: