Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Strategický manažment- seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
167 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4311
Posledná úprava
15.08.2017
Zobrazené
9 094 x
Autor:
kristivavak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Strategické riadenie vzniklo ako produkt hľadania nových metód riadenia podniku v neprestajne sa komplikujúcich podmienkach podnikateľského prostredia. Zrýchľujúca sa dynamika zmien prerastajúca do diskontinuít, prudký nárast rizika investovania, zvyšovanie kapitálovej náročnosti, vznik strategických prekvapení, intenzívna domáca i globálna konkurencia, nevypočítateľnosť správania konkurentov, enormný nárast náročnosti zákazníkov na kvalitu výrobkov a služieb, termíny ich dodania a mnoho iných faktorov nebolo možné zvládnuť tradičnými metódami riadenia.. Strategický manažment teda vznikol ako reakcia na nové, neznáme a prekvapujúce zmeny v podnikateľskom prostredí. Je to umenie a veda, skladajúca sa z formovania stratégie, jej implementácie a kontroly.
Počiatky stratégie či strategického myslenia pritom siahajú až do staroveku. Tieto pojmy sa používajú vo vojenstve, politike a diplomacii. V priebehu 20. storočia začínajú prenikať aj do sveta podnikania, aby sa stali jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Kľúčové slová:

strategický manažment

stratégia

strategické myslenie

strategické riadenie

manažmentObsah:
 • Úvod 2
  1 Vymedzenie pojmu stratégia 3
  2 Vývoj strategického manažmentu 5
  2.1 Vývojové fázy strategického manažmentu 5
  2.2 Koncepcia strategického manažmentu 6
  3 Úrovne strategického riadenia 7
  4 Strategické myslenie 8
  5 Proces strategického riadenia 10
  6 Modely používané v strategickom manažmente 11
  6.1 Jednotlivé modely aplikované v strategickom manažmente 12
  Záver 14

Zdroje:
 • SLÁVIK, Š.: Strategický manažment, 2005, SPRINT
 • MAJTÁN, M. a kol.: Manažment, 2007, SPRINT