Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR

«»
Prípona
.doc
Typ
záverečná práca
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39829
Posledná úprava
26.03.2012
Zobrazené
3 599 x
Autor:
brigita20
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Cieľom bolo definovať formy financovania malých a stredných podnikateľov na území Slovenskej republiky pre podnikateľské subjekty, ktoré majú krátku dobu pôsobenia alebo sa práve rozhodli podnikať.. Obsahuje 15 grafov, 16 tabuliek a 1 prílohu. Prvá kapitola sa venuje vymedzeniu a definovaniu malých a stredných podnikateľov a tiež ich funkcií a zdrojov, kapitálu, ktorým podnikateľské subjekty disponujú. V druhej kapitole sa autor venuje formám podpory podnikania na území Slovenskej republiky a úverovým, produktovým radom komerčných bánk pre malých a stredných podnikov. V tretej kapitole sa autor venuje výskumu. Výskum je zameraný na poskytnuté úvery pre malých ha stredných podnikateľov a informovanosť malých a stredných podnikateľov o možných formách podpory podnikania. Výsledky uskutočnené na základe prieskumu nám poukazujú na to, že podnikatelia využívajú úvery rôznych bánk a sú malo informovaný o formách podpory podnikania.

Kľúčové slová:

malé a stredné podnikanie

podpora podnikania

úvery

eurofondyObsah:
 • Úvod 8
  1. Vymedzenie, funkcie a finančné zdroje malých a stredných podnikov 10
  1.1 Definícia malých a stredných podnikov 11
  1.1.1 Definícia malých a stredných podnikov z roku 2005 12
  1.2. Ciele a funkcie malých a stredných podnikov 13
  1.3 Finančné zdroje malých a stredných podnikov 16
  1.3.1 Interné zdroje financovania 17
  1.3.2 Externé zdroje financovania 19
  1.3.2 Rizikový kapitál 20
  2. Zdroje a proces financovania malých a stredných podnikov na území Slovenskej republiky 23
  2.1 Formy financovania 23
  2.2 Najvýznamnejšie vládne, nevládne a súkromné organizácie v SR 24
  2.3 Financovanie prostredníctvom úveru 32
  2.3.1 Banková sústava Slovenskej Republike 32
  2.3.1 Úverové produkty malým a stredným podnikateľom vybraných bánk 35
  2.3.2 VÚB a.s. 35
  2.3.3 Produkty VÚB pre malých a stredných podnikateľov 36
  2.3.6 Projektový cyklus 40
  2.3.7 TATRABANKA 41
  2.3.8 Úverové produkty TATRABANKY 42
  3. Výskum zameraný na malých a stredných podnikateľov – praktická časť 46
  3. 1 projekt výskumnej štúdie 46
  3.2 Vyhodnotenie dotazníkov 48
  3.3 Manažérske zhrnutie 63
  3.4 Závery a odporúčania 63
  Záver 65
  Zoznam bibliografických odkazov 67
  Prílohy 69

Zdroje:
 • MAJTÁN Štefan a kol:. Podnikové hospodárstvo: Sprint Bratislava 2007, ISBN 978-80-89085-79-8
 • STRÁŽOVSKÁ, H a kol.: Malé a stredné podniky Obchodné podnikanie, Sprint 2007, ISBN 978-80-89085-64-4
 • VLACHYNSKÝ K. a kol.: Podnikové financie, IURA 2006, ISBN 80-8078-029-3,
 • STRÁŹOVSKÁ H., Strážovská Ľ, Pachingerová M., Sirotková A., Podnikanie str. 10, Merkury s. r.o. 2009,ISBN 978-80-89143-79-5
 • BEŇOVÁ Elena a kol. , Financie a mena, 2005 str. 63, ISBN 80-80-78-031-5Lisý J. a kolektív Ekonómia v novej ekonomike, Ekonómia 2005, ISBN 80-8078-063-3
 • FETISOVOVÁ, E. – VLACHYNSKÝ, K. – SIROTKA, V.: Financie malých a stredných podnikov. Bratislava: IURA Edition, 2004. 262 s. ISBN 80-89047-87-4
 • KITA J., Marketing, Ekonómia 2005, ISBN 80-8078-049-8
 • ŽÁK, Š.: Sekundárne údaje v marketingovom výskume. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 118 s. ISBN 80-225-2189-2
 • MICHALOVÁ, V.: Manažment a marketing služieb. Bratislava: Vydavateľstvo Daniel NETRI, 2006. 216 s. ISBN 80-969567-1-X
 • LISÝ, J. a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Edícia EKONÓMIA, IURA Edition, 2005. ISBN 80-8078-063-3
 • Strážovská Ľ, Strážovská H., Krošláková M., Podnikanie formou rodinných podnikou, Elita 2008, ISBN 978-80-969927-0-6
 • VILAMOVÁ, Š.: Jak získat finanční zdroje Evropské únie. Praha: GRADA Publishing, 2004. 196 s. ISBN 80-247-0828-0
 • RICHTEROVÁ, K. a kol.: Marketingový výskum. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 375 s. ISBN 80-89202-05-5
 • ŠIMUN, Ludevit, 2008. [online] Fondy Európskej únie zatiaľ nevieme využiť. 29. 1. 2008. dostupné na internete: http://hn.hnonline.sk/c1-22846920-fondy-europskej-unie-zatial-nevieme-vyuzit
 • Autori v spolupráci s MH SR: EÚ pomáha slovenskému hospodárstvu – EUROFONDY, In: Hospodárske noviny, roč. 2008, č. 75 , s. 10
 • http://www.podnikajte.sk
 • http://www.economy.gov.sk
 • http://www.rpicpo.sk
 • http://www.nadsme.sk
 • http://www.tatrabanka.sk
 • http://www.vub.sk
 • http://www.ef.umb.sk
 • http://www.fondfondov.sk/
 • http://www.hnonline.sk/
 • Interné materiály Všeobecnej úverovej banky, a. s.
 • Interné materiály Tatrabanky, a. s.
 • Interné zdroje Národnej agentúry pre rozvoj malých a stredných podnikateľov
 • Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko