Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 78   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0%
0,9 32x
ŠTÁTNY ROZPOČET SR, JEHO ŠTRUKTÚRA A POROVNANIE S ČR V ROKOCH 2017 A 2018
100,0%
0,1 1x
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0%
0,5 3x
Rozsah a charakter finančného riadenia a rozhodovania princípy, prístupy, kategórie
98,5%
0,1 19x
Štýl práce manažéra (základy manažmentu)
98,5%
0,6 5x
Behavioristická (neoklasická) škola manažmentu (Základy manažmentu)
98,4%
0,1 26x
Manažment rizík podniku (Podnikateľské riziká)
98,4%
0,4 10x
Vývoj nezamestnanosti na Slovensku
97,5%
0,3 8x
Zahraničný obchod Talianska a SR
97,2%
0,9 51x
Fiškálna (rozpočtová) politika - hospodárska politika
97,1%
0,9 13x
Zdroje financovania podniku
95,9%
0,1 13x
Vplyv reklamy na správanie sa detského zákazníka
95,8%
0,1 2x
Príjmy, výdavky a zmeny v spotrebe obyvateľstva Slovenskej republiky pred a po vstupe do Európskej únie
95,1%
0,8 22x
Klasická politická ekonómia - Adam Smith
94,6%
0,1 7x
Analýza medzinárodného obchodu konkrétnej firmy
94,2%
0,6 12x
Odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku
93,5%
0,1 19x
Monetárna politika (podstata, typy, reštrikcie, eurosystém, ECB a NBS)
93,2%
0,5 35x
Stres a vplyv stresu na zamestnancov
92,9%
0,2 20x
Typy prekážok v komunikácii a zlepšenie komunikácie v organizácii
92,9%
0,1 9x
Analýza zahraničného obchodu Slovenskej republiky s Veľkou Britániou
92,7%
0,2 13x
Stratégia v podniku na výrobu zákuskov a toriet
92,4%
0,3 33x
Európska centrálna banka a dlhová kríza v eurozóne
92,3%
0,3 7x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov Slovenskej republiky s Luxemburskom
92,3%
0,1 3x
Determinanty vzniku a vývoja peňazí v ekonomike
91,8%
0,9 5x
Metódy prieskumu
90,9%
0,1 44x
Vypracované štátnicové otázky z ekonomiky
90,9%
3,1 19x
Testové otázky z predmetu Financie a mena
90,9%
0,2 19x
Culture (language, symbolism, religion, traditions, customs in Slovakia/America, cuisine)
90,3%
0,1 5x
Projekt Štatistika A (údaje, kvalitatívny a kvantitatívny znak)
89,7%
0,1 46x
Prínos kybernetiky do manažmentu
89,1%
0,1 17x
Národnohospodárska politika - teória
89,1%
0,1 0x
Podnikanie v malých a stredných podnikoch (spoznámkované prednášky)
88,4%
0,2 79x
Špecifické postavenie žien v manažmente
87,9%
0,1 2x
Vymedzenie problému manažment
87,7%
0,1 2x
Financovanie podniku
87,0%
2,0 41x
Seminárne práce z Informatiky - Identifikácia databáz v podniku; Identifikácia podnikového IS
86,5%
0,1 10x
Projekt z predmetu Finančno-ekonomická analýza
86,4%
0,1 60x
Podnikové hospodárstvo
86,4%
0,3 1x
Trh s obilninami
86,3%
0,7 14x
Hodnotenie výsledkov hospodárskej politiky a Hodnotenie výsledkov transformačného procesu
86,2%
0,1 5x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: