Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Vypracované štátnicové otázky z ekonomiky

«»
Prípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
3,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37609
Posledná úprava
06.06.2011
Zobrazené
3 756 x
Autor:
ceder4
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracované štátnicové otázky z ekonomiky:
1. Ekonómia – makroekonómia, mikroekonómia, ekonomické sektory (subjekty) – makroekonomický kolobeh, makroekonomická politika a jej nástroje, magický štvoruholník
Mikroekonómia (mikros – malý) sa zaoberá štúdiom a správaním domácností (jednotlivcov) a podnikov za rôznych okolností a situácií na trhu tovarov a služieb a na trhu výrobných faktorov (trh práce, pôdy a kapitálu). Dáva možnosť oboznámiť sa s tým, ako sa správajú a rozhodujú domácnosti a podniky na čiastkových trhoch, aké faktory vplývajú na posun krivky dopytu a ponuky a na základe čoho si utvára svoju rovnováhu spotrebiteľ a výrobca vo svojom mikrosvete.

Makroekonómia (makros – veľký) sa zaoberá analýzou ekonomického systému ako celku, je všeobecnejšia, skúma ekonomickú realitu z hľadiska celého národného hospodárstva. Študovať ekonomiku ako celok znamená sledovať a analyzovať veci z najvyššieho stupňa agregácie. Agregácia je vlastne postup vytvárania súhrnných ukazovateľov z čiastkových ukazovateľov. Ekonomické premenné ako zamestnanosť, inflácia, celková produkcia sú hlavnými ukazovateľmi fungovania ekonomiky ako celku. Nazývame ich aj ekonomické agregáty. 

Ekonomické sektory (subjeky) výkonnosť národného hospodárstva je determinovaná efektívnou činnosťou a vzájomnou spoluprácou štyroch trhových sektorov, subjektov v rámci makroekonomického kolobehu, ktorý zahŕňa...

2. Výkonnosť národného hospodárstva v hlavných a odvodených ukazovateľoch makroekonómie – určenie rovnovážneho produktu. Metódy výpočtu základných agregátnych veličín.
Hlavné ukazovatele makroekonómie
Makroekonomickú výkonnosť ekonomiky možno vyjadriť a merať niekoľkými spôsobmi pomocou niekoľkých makroekonomických agregátnych veličín. Základnou makroekonomickou veličinou, ktorá sa používa na meranie výkonnosti ekonomiky, je ukazovateľ HDP a HNP.
HDP (Gross Domestic Product- GDP) - hodnota finálnych T a S, vyrobených VF na území daného štátu, bez ohľadu na to, kto je ich vlastníkom. HNP (Gross National Product –GNP) - hodnota finálnych T a S, vyprodukovaných VF vo vlastníctve obyvateľov danej krajiny za určité časové obdobie, bez ohľadu na to, kde sú tieto VF umiestnené.
HDP aj HNP sú mierami ekonomickej aktivity. Výkonnosť ekonomiky meriame pomocou GDP, pretože má v porovnaní s GNP nasledovné výhody...  

Kľúčové slová:

štátnice

makroekonómia

mikroekonómia

podnikové hospodárstvoObsah:
 • 1. Ekonómia – makroekonómia, mikroekonómia, ekonomické sektory (subjekty) – makroekonomický kolobeh, makroekonomická politika a jej nástroje, magický štvoruholník
  2. Výkonnosť národného hospodárstva v hlavných a odvodených ukazovateľochmakroekonómie – určenie rovnovážneho produktu. Metódy výpočtu základných agregátnych veličín.
  3. Modely a determinanty rastu agregátneho dopytu, agregátnej ponuky a makroekonomická rovnováha, klasický a keynesovský prístup k makroekonomickej rovnováhe- medzera produktu a inflačná medzera.
  4. Príčiny, charakteristika a dôsledky nezamestnanosti a inflácie, analýza trhu práce, dopyt a ponuka práce, interpretácia na podmienky slovenskej ekonomiky.
  5. Ekonomický rast – vymedzenie ekonomického rastu, zdroje ekonomického rastu, možnosti vyjadrenia a merania ekonomického rastu. Hlavné prístupy k ekonomickému rastu v súčasnej makroekonomickej teórii. Produkčné funkcie a ich aplikácia modeloch ekonomického rastu.
  6. Účinnosť fiškálnej (rozpočtovej) a monetárnej (peňažno-úverovej) politiky pri zabezpečovaní ekonomickej stability v podmienkach súčasnej svetovej hospodárskej krízy. Príklady na výpočet fiškálnych multiplikátorov a ich vplyv na nárast produktu.
  7. Determinanty dopytu a ponuky, trhová rovnováha, vplyv štátnych zásahov na trh a trhové subjekty.
  8. Formovanie dopytu – voľba optimálneho spotrebného koša.
  9. Vplyv zmeny vlastnej ceny tovaru, cien ostatných tovarov a príjmu na spotrebiteľské rozhodovanie.
  10. Voľba optimálnej kombinácie inputov pre maximalizáciu produkcie a minimalizáciu nákladov, cesta expanzie firmy.
  11. Teória nákladov v krátkom období.
  12. Maximalizácia zisku firmy v podmienkach monopolistickej konkurencie a oligopolnej
  trhovej štruktúry.
  13. Maximalizácia zisku firmy v podmienkach monopolu, cenová diskriminácia.
  14. Vývoj teórií firmy a postavenie podniku v trhovej ekonomike
  15. Výrobná činnosť podniku a produkčná funkcia v krátkom a dlhom období
  16. Majetok, kapitál podniku a optimálna kapitálová štruktúra
  17. Investičná činnosť podniku a jej ekonomické vyhodnotenie
  18. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia na podnikovej úrovni a modely tvorby zisku na úrovni výrobku, podmienky návratnosti nákladov a nulového bodu.
  19. Tok peňažných prostriedkov a trojbilančný systém podniku.
  20. Podmienky rovnováhy firmy v krátkom a dlhom období vo vzťahu ku kategóriám výnosov, nákladov a zisku v rozdielnych formách konkurencie
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko