Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Typy prekážok v komunikácii a zlepšenie komunikácie v organizácii

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41428
Posledná úprava
20.01.2013
Zobrazené
1 286 x
Autor:
michala.belicova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Komunikácia v práci manažéra tvorí až 70 - 80 %, pričom ostatných 30 - 20 % je nejaká konkrétna práca. Komunikácia je základným prvkom nielen v manažmente, ale aj v iných oblastiach. Úspešná komunikácia je jedným zo základných predpokladov fungovania každého organizácie. Prekážky v komunikácii sú často príčinou problémov v riadení, plánovaní, organizovaní tak, ako aj v iných procesoch. Manažéri komunikujú nielen so svojimi spolupracovníkmi ale aj s dodávateľmi či odberateľmi, zákazníkmi a inými organizáciami, ale tiež s verejnosťou. Komunikácia je nevyhnutná pri výbere cieľov, pri hľadaní najvhodnejších spôsobov ich naplnenia a aj pri riešení problémov. Komunikácia je hlavným nástrojom hodnotenia ľudí, ich motivácie a usmerňovaní a preto by sa manažéri mali usilovať o zvládnutie zásad efektívnej komunikácie, zdokonaľovanie svojich komunikačných zručností a o zvládnutie efektívnych komunikačných techník.

Kľúčové slová:

manažment

komunikáciaObsah:
 • Komunikácia
  Komunikácia v organizácii
  Interpersonálna komunikácia
  Komunikačný štýl
  Komunikačná atmosféra
  Znaky podporujúcej atmosféry
  Znaky brzdiacej atmosféry
  Problémy v komunikácii
  Neúspešná komunikácia
  Komunikačné bariéry
  Úspešná komunikácia
  Pravidlá úspešnej komunikácie
  Záver

Zdroje:
 • MÍKA, V. 2006. Základy manažmentu. Virtuálne skriptá. Žilina : ŽU v Žiline, 2006. 133 s. ISBN 78-80-88829-78-2.
 • MIŽIČKOVÁ, Ľ. 2002. Základy manažmentu. Nitra: SPU v Nitre, 2002. 97 s. ISBN 80 – 7137 – 983 – 2.
 • MALEJČÍK, A. 2008. Základy manažmentu. Nitra: SPU v Nitre, 2008. 162 s. ISBN 978 – 80 – 552 – 0132 – 0
 • KADLEČÍKOVÁ, M. a kol. 2012. Základy manažmentu. Nitra: SPU v Nitre, 2012. 204 s. ISBN 978 – 80 – 552 – 0898 – 5